Commissie presenteert verslag mededingingsbeleid over 'crisisjaar' 2008

Contentverzamelaar

Commissie presenteert verslag mededingingsbeleid over 'crisisjaar' 2008

Het jaarlijkse verslag van de Europese Commissie over het mededingingsbeleid laat voor 2008 afwijkingen zien ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit heeft alles te maken met de financiële en economische crisis die in dat jaar ontstond. Een andere belangrijke ontwikkeling in 2008 is de inwerkingtreding van de algemene groepsvrijstellingsverordening. Deze verordening stelt de Commissie in staat flexibel om te gaan met de staatssteunregels.

Het jaarlijkse verslag van het mededingingsbeleid geeft een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen in het EU-mededingingsbeleid en van de belangrijkste initiatieven op het gebied van handhaving. Er staat ook in hoe de Commissie de regels op het gebied van mededinging heeft toegepast in 2008. op het gebied van staatssteun maakt de Commissie tegenwoordig gebruik van een meer ‘economische’ benadering. De Commissie kijkt dan in het bijzonder naar de economische effecten van staatssteun. De algemene groepsvrijstellingsverordening, die in september 2008 in werking trad, biedt de Commissie meer mogelijkheden voor deze aanpak.

2008 was een druk jaar voor de Commissie, met name voor het Directoraat- Generaal Concurrentie, verantwoordelijk voor het mededingingsbeleid van de Commissie. De Commissie heeft zich, met name in de tweede helft van 2008, moeten buigen over veel reddings- en herstructureringsmaatregelen van nationale overheden. 40 aangemelde maatregelen werden door de Commissie goedgekeurd en er zijn 3 richtlijnen gepubliceerd over hoe om te gaan met de mededingingsregels is crisistijd. 34 ondernemingen kregen in 2008 een boete van de Commissie. In totaal moesten deze bedrijven 2,271 miljard euro boete betalen. De Commissie heeft in de Autoglas-zaak de hoogste geldboete tot dusver opgelegd: 1,383 miljard euro. Deze boete betreft vier producenten van autoruiten.

In het rapport legt de Commissie de nadruk op de belangen van de consument. In 2008 binnen DG Concurrentie van de Commissie een contactpunt consumenten opgericht. Voortaan kunnen consumenten en hun vertegenwoordigers de diensten van de Commissie informatie verschaffen die helpt om de markten beter te begrijpen en om potentiële disfuncties op de markten op te sporen. In 2008 ontving de Commissie 2500 brieven van consumenten.

(foto: Europese Commissie)