Commissie presenteert voorstel voor EU-verordening inzake instantbetalingen in euro’s

Contentverzamelaar

Commissie presenteert voorstel voor EU-verordening inzake instantbetalingen in euro’s

De Commissie heeft een voorstel voor een verordening aangenomen om instantbetalingen in euro’s mogelijk te maken voor alle burgers en bedrijven die een bankrekening hebben in een EU- of EER-land. Het voorstel moet ervoor zorgen dat instantbetalingen in euro’s in de hele EU betaalbaar en veilig zijn en probleemloos worden verwerkt.

Achtergrond

Momenteel verschilt de situatie sterk van lidstaat tot lidstaat wat betreft de beschikbaarheid van instantbetalingen en eventuele bijbehorende vergoedingen. Begin 2022 waren nog maar 11% van alle overmakingen in euro’s in de EU instant. Instantbetalingen veronderstellen dat het proces voor het overmaken niet langer dan 10 seconden zal duren.

Op 26 oktober 2022 heeft de Commissie een voorstel voor een verordening inzake instantbetalingen in euro’s gepresenteerd. Het voorstel wijzigt en moderniseert de verordening betreffende een gemeenschappelijke eurobetalingsruimte (SEPA) (2012), die al algemene bepalingen bevat voor overmakingen in euro’s, Met het voorstel geeft de Commissie invulling aan een belangrijke toezegging in de strategie voor retailbetalingen van de Commissie van 2020, die erop gericht was instantbetalingen in de EU volledig ingang te laten vinden. .

Inhoud van het voorstel

De voorstelde regels zullen:

  • instantbetalingen in euro's overal mogelijk maken, waarbij EU-betalingsdienstaanbieders die al overmakingen in euro's aanbieden, de verplichting krijgen om ook de instantvariant daarvan binnen een bepaalde periode aan te bieden;
  • instantbetalingen in euro's betaalbaar maken, waarbij betalingsdienstaanbieders moeten garanderen dat de prijs voor instantbetalingen in euro's niet hoger is dan de prijs voor traditionele overmakingen in euro's die niet instant worden uitgevoerd;
  • het vertrouwen in instantbetalingen vergroten, waarbij aanbieders moeten nagaan of het bankrekeningnummer (IBAN) en de door de betaler verstrekte naam van de begunstigde overeenstemmen, zodat de betaler kan worden gewaarschuwd voor een mogelijke fout of fraude voordat de betaling wordt verricht;
  • knelpunten wegnemen in de verwerking van instantbetalingen in euro's zonder afbreuk te doen aan de doeltreffendheid van de screening van personen tegen wie EU-sancties zijn ingesteld, door middel van een procedure waarbij betalingsdienstaanbieders hun cliënten minstens dagelijks aan EU-sanctielijsten toetsen, in plaats van alle transacties één voor één te screenen.

Meer informatie: