Commissie publiceert code van beste praktijken om toezicht op staatssteun te stroomlijnen en te versnellen

Contentverzamelaar

Commissie publiceert code van beste praktijken om toezicht op staatssteun te stroomlijnen en te versnellen

De Commissie heeft een nieuwe code van beste praktijken voor het toezicht op staatssteun goedgekeurd. De code van beste praktijken geeft de Commissie, de lidstaten, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden richtsnoeren voor de dagelijkse uitvoering van staatssteunprocedures om de doeltreffendheid, transparantie en voorspelbaarheid ervan te verbeteren.

De afgelopen jaren heeft de Commissie een omvangrijk hervormingspakket ten uitvoer gelegd, Modernisering van het staatssteunbeleid. De hervorming stelt de lidstaten in staat snel staatssteun ten uitvoer te leggen die investeringen, economische groei en het scheppen van banen bevordert, waardoor de Commissie haar toezicht op staatssteun kan richten op zaken die de mededinging op de interne markt het meest dreigen te verstoren.

Deze inspanningen om de EU-staatssteunregels te richten en te moderniseren en de werkmethoden van de Commissie te verbeteren, worden voortgezet - in het kader van het meerjarig financieel kader 2021-2027 heeft de Commissie voorgesteld om co-investeringen waarbij zowel EU-financiering als investeringen door de lidstaten betrokken zijn, te vereenvoudigen door middel van een herziening van de EU-staatssteunmachtigingsverordening. Dit vormt een aanvulling op de hervorming van de modernisering van het staatssteunbeleid, die er reeds voor heeft gezorgd dat 97% van de staatssteun zonder enige betrokkenheid van de Commissie ten uitvoer kan worden gelegd.

Om deze gemoderniseerde staatssteunregels optimaal te benutten, geeft de code van beste praktijken voor het staatssteuntoezicht richtsnoeren voor de wijze waarop de Commissie, de lidstaten en andere belanghebbenden in staatssteunprocedures samenwerken. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op de vraag hoe ervoor kan worden gezorgd dat complexe staatssteunzaken het doeltreffendst worden behandeld, hoe klachten over staatssteun worden opgevolgd en hoe toezicht kan worden gehouden op de wijze waarop de lidstaten staatssteunmaatregelen in de praktijk ten uitvoer leggen.

In de code van beste praktijken wordt uiteengezet hoe staatssteunprocedures worden uitgevoerd en welke stappen de Commissie onderneemt om deze procedures sneller, doorzichtiger en voorspelbaarder te maken. Het bevat met name richtsnoeren op dit gebied:

  • hoe de Commissie contact zal opnemen met de autoriteiten van de lidstaten en richtsnoeren zal geven voordat staatssteunmaatregelen formeel worden aangemeld;
  • hoe de autoriteiten van de lidstaten maatregelen kunnen nemen die de mededinging waarschijnlijk niet zullen verstoren, zonder deze formeel bij de Commissie aan te melden;
  • hoe de Commissie en de lidstaten zullen samenwerken om de behandeling van staatssteunzaken te vergemakkelijken door de lidstaten toe te staan aan te geven welke zaken voor hen een hoge prioriteit hebben;
  • hoe de Commissie een netwerk van landenco√∂rdinatoren onderhoudt voor de dagelijkse contacten met elke lidstaat om onmiddellijke steun te verlenen bij het oplossen van problemen;
  • hoe de Commissie met de lidstaten samenwerkt, onder meer door overeenstemming te bereiken over de wijze waarop nieuwe, complexe of dringende gevallen moeten worden behandeld, zoals TEN-T netwerkprojecten ter ondersteuning van de aanleg en modernisering van vervoersinfrastructuur.
  • hoe de Commissie relevante informatie rechtstreeks van relevante overheidsinstanties of ondernemingen kan verkrijgen door gebruik te maken van marktinformatie-instrumenten;
  • hoe de Commissie met de lidstaten samenwerkt bij de evaluatie van en het toezicht op staatssteunmaatregelen;
  • de wijze waarop klachten over staatssteun door de Commissie worden behandeld na wijzigingen in de procedureverordening inzake staatssteun.

De code is uitvoerig besproken met de lidstaten en belanghebbenden.

De tekst van de code van beste praktijken voor het toezicht op staatssteun is beschikbaar op de website van de Commissie.

Meer info: