Commissie publiceert richtsnoeren voor betere bescherming van consumentenrechten

Contentverzamelaar

Commissie publiceert richtsnoeren voor betere bescherming van consumentenrechten

De Europese Commissie heeft een mededeling gepubliceerd met richtsnoeren om meer duidelijkheid te verschaffen over vraagstukken die zijn gerezen bij toepassing van de richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.

De richtsnoeren bij de richtlijn oneerlijke bedingen in consumenetenovereenkomsten (93/13/EEC) hebben als belangrijkste doel om op gestructureerde wijze toe te lichten hoe de begrippen en bepalingen van de richtlijn oneerlijke bedingen worden uitgelegd door het Hof. Dit moet ervoor zorgen dat consumentenbonden en beoefenaars van juridische beroepen, waaronder rechters, beter uitgerust zijn om Europese consumenten te beschermen tegen oneerlijke bedingen in contracten. Europees Commissaris voor Justitie, Consumentenrechten en Gendergelijkheid Věra Jourová benadrukt het belang van deze mededeling: “Elke keer wanneer een consument een product of dienst koopt, wordt er een overeenkomst gesloten. Overeenkomsten moeten transparant zijn en geen oneerlijk karakter hebben. De nieuwe richtsnoeren zullen een waardevol middel zijn voor consumentenrechtenverdedigers en juristen.”

Door middel van deze richtsnoeren wil de Commissie graag het bewustzijn omtrent de jurisprudentie van het EU-Hof inzake oneerlijke bedingen in de gehele EU vergroten. Zo wordt er bijvoorbeeld ook verwezen naar oneerlijke bedingen in hypotheekovereenkomsten waar veel consumenten door geraakt worden.

Ter aanvulling van de richtsnoeren hebben Europese ondernemingsorganisaties aanbevelingen opgesteld die aangeven hoe verplichte consumenteninformatie, zoals de algemene voorwaarden, op een gebruikersvriendelijkere en transparantere manier voorgelegd kan worden aan de consument. Beide initiatieven maken deel uit van het Commissieprogramma voor gezonde en resultaatgerichte wetgeving (REFIT) welke het doel heeft om ervoor te zorgen dat EU-wetgeving eenvoudiger en begrijpelijker wordt.

Meer informatie:

Richtsnoeren (mededeling van de Commissie bij de richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, alleen in het Engels)

Aanbevelingen presentatie verplichte consumenteninformatie

Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (93/13/EEG)

Pagina Europese Commissie over de richtlijn oneerlijke bedingen (alleen in het Engels beschikbaar)