Commissie publiceert transitiepad naar een Europees industrieel ecosysteem voor groene, digitale en veerkrachtige mobiliteit

Contentverzamelaar

Commissie publiceert transitiepad naar een Europees industrieel ecosysteem voor groene, digitale en veerkrachtige mobiliteit

Het gepubliceerde plan voor het transitiepad naar een Europees industrieel ecosysteem voor mobiliteit identificeert de uitdagingen, kansen, voorwaarden en acties die alle betrokken partijen nodig hebben om de groene en digitale transitie te stimuleren en de veerkracht van het ecosysteem te verbeteren.

De Europese Commissie heeft het plan op 29 januari 2024 uitgebracht via een publicatie die het transitiepad voor het industriële mobiliteitsecosysteem van de EU schetst. Het plan voor het transitiepad is door de Commissie samen met nationale en regionale autoriteiten, belanghebbenden uit de industrie, ngo's en andere belanghebbenden opgesteld. Het plan is in lijn met de bijgewerkte EU Industriële Strategie.

Het mobiliteitsecosysteem omvat de volledige waardeketens voor auto's, spoorwegen, binnenwateren en fietsen, inclusief aanverwante diensten, en is nauw verbonden met andere industriële ecosystemen.

De publicatie markeert het begin van het proces van gezamenlijke uitvoering, waarbij van belanghebbenden wordt verwacht dat zij toezeggingen zullen gaan doen in overeenstemming met de geïdentificeerde acties. Het in de publicatie geschetste transitiepad zal aan alle belanghebbenden worden gepresenteerd tijdens een rondetafelbijeenkomst die eind februari in Brussel plaatsvindt (zie hier meer informatie).

De Commissie zal een ondersteuningsplatform voor belanghebbenden over het overgangstraject opzetten om het transitieproces te vergemakkelijken en te monitoren.

Meer informatie :
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Vervoer