Commissie publiceert werkdocument over staatssteun voor cloudtoepassingen onder de Herstel en veerkrachtfaciliteit

Contentverzamelaar

Commissie publiceert werkdocument over staatssteun voor cloudtoepassingen onder de Herstel en veerkrachtfaciliteit

De Europese Commissie heeft in een werkdocument nieuwe templates gepubliceerd die lidstaten moeten helpen om hun nationale herstel- en veerkrachtplannen op het gebied van de ondersteuning voor cloud- en edge dataprocessing toepassingen in lijn met de staatssteunregelgeving in te richten.

Bij de uitvoering van digitale strategieën binnen de EU, hebben ook overheden in de lidstaten te maken met (door)ontwikkeling van cloud-en edge toepassingen en het stimuleren hiervan. Een verschil tussen edge- en cloud toepassingen is onder meer dat bij edge toepassingen de dataverwerking dichter bij de bron van gegevens wordt uitgevoerd, waar gegevens bij cloud toepassingen wereldwijd naar een datacenter kunnen worden verstuurd voor verwerking in de cloud.

Het werkdocument van de Commissie bevat  richtsnoeren en voorbeelden van hoe de nationale herstel- en veerkrachtplannen op het gebied van de cloud- en edge toepassingen staatssteunproof kunnen worden ingericht.
Het werkdocument volgt op de eerdere publicatie in
december 2020 van elf andere staatssteunmodellen. Alle modellen zien erop hoe tijdens de huidige covid-19-crisis staatssteunproof onder de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (hierna: de Faciliteit) kan worden gehandeld, bijvoorbeeld op het gebied van energie infrastructuur, uitstoot van wegvoertuigen of digitalisering in de gezondheidszorg.
Ook werden eerder in
februari 2021 staatssteunrichtsnoeren gepubliceerd ter ondersteuning van de digitalisering van nieuwsmedia onder de Faciliteit.

Op grond van de Faciliteit moet ieder nationaal herstel- en veerkrachtplan minimaal 20% van de kosten oormerken voor ondersteuning van de digitale transitie. Investeringen in cloud- en edge toepassingen zijn belangrijk om de innovatieve prestaties van Europa in de ontwikkeling en inzet van de volgende generatie data processing te versterken.

Het gepubliceerde model voor staatssteun bij cloud- en edge toepassingen behandelt investeringsprojecten binnen het zogenaamde ‘ Scale Up' flagship  van de Jaarlijkse Strategie voor Duurzame Groei 2021 van de Europese Commissie. Dergelijke investeringen dragen direct bij aan de doelstelling om het aandeel EU bedrijven dat gevorderde clouddiensten en big data in 2025 gebruikt te verdubbelen en draagt bij aan het bereiken van de Europese Datastrategie uit 2020. Ook staan digitale technologieën centraal bij het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Green Deal .

Investeringen in cloud- en edge informatica kunnen helpen om de impact van beleid op het gebied van klimaatverandering en milieubescherming te versnellen en te maximaliseren.
Het werkdocument dat nu is uitgekomen is een technisch document, bedoeld om sectorspecifiek richting te geven aan:

  1. wanneer steun geen (onrechtmatige) staatssteun betreft en daarom voorafgaande notificatie (kennisgeving) bij de Europese Commissie niet nodig is;
  2. ii) wanneer staatssteun aan de orde zou kunnen zijn, maar onder een groepsvrijstelling zou kunnen vallen waardoor kennisgeving niet nodig is en
  3. iii) staatssteun aan de orde is en een kennisgeving noodzakelijk is, onder verwijzing naar de belangrijkste toepasselijke staatssteunregels.

Het werkdocument zet uiteen dat projecten voor cloud- en edge toepassingen bijvoorbeeld staatssteun kunnen ontvangen op grond van de staatssteunregels op het gebied van Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (O&O&I), milieubescherming, energie-efficiency, steun voor SME’s (Small and medium sized enterprises) en start-ups en regionale ontwikkeling. De Commissie heeft een aparte mailbox en hotline opgezet voor vragen van lidstaten en andere richtsnoeren hierover.

Meer informatie: