Contentverzamelaar

Commissie trekt 73 voorstellen in
De Commissie heeft besloten 73 hangende wetsvoorstellen in te trekken. Dit had zij bij de goedkeuring van het werkprogramma voor 2015 al aangekondigd. De Commissie belooft met betere voorstellen te komen op gebied van het afvalpakket en luchtkwaliteit.

De lijst met ingetrokken voorstellen is nu bekendgemaakt in het  Publicatieblad van de Europese Unie.

Voorafgaand hieraan heeft de Commissie gesprekken met onder meer het EP gevoerd. De Commissie zal bij de uitvoering van haar werkprogramma nauw met de andere instellingen blijven samenwerken. Zij kondigt aan meer ambitieuze en veelomvattende voorstellen doen met betrekking tot de circulaire economie, nu het pakket inzake afval is ingetrokken. De aangekondigde intrekking van het richtlijnvoorstel luchtkwaliteit is (nu nog) niet doorgegaan.

Achtergrond

Op 16 december 2014 heeft de Commissie het werkprogramma voor 2015 goedgekeurd: door middel van een nieuwe aanpak worden de tien prioriteiten van de politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker omgezet in concrete acties. Deze lijst met taken beslaat twaalf maanden en bevat de doelstellingen die de Commissie voor het einde van het jaar bereikt wil hebben.

De Commissie-Juncker stelt een nieuwe en doelgerichte aanpak voor om tegemoet te komen aan de signalen die de kiezers bij de Europese verkiezingen in mei 2014 hebben gegeven. Dat houdt in dat Commissie slechts 23 nieuwe initiatieven zal voorstellen en bovendien, zoals vandaag is bevestigd, 73 voorstellen intrekt. De Commissie heeft zich ertoe verbonden enerzijds de regeldruk voor de lidstaten en het midden- en kleinbedrijf te verlagen, en anderzijds de grote thema's die baat hebben bij een Europese meerwaarde groots aan te pakken.

Meer informatie

Politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker

Website over het werkprogramma 2015 van de Commissie

Documenten over het werkprogramma van de Commissie

Persbericht – Werkprogramma 2015

Informatieblad – Werkprogramma 2015

Werkprogramma 2015, bijlage II, Lijst van intrekkingen