Commissie trekt verzoek om toetsing ACTA door EU-Hof in

Contentverzamelaar

Commissie trekt verzoek om toetsing ACTA door EU-Hof in

De Europese Commissie heeft het verzoek aan het EU-Hof om advies over de voorgenomen sluiting van het anti-piraterijverdrag ACTA, ingetrokken.

Het ACTA-verdrag (Anti-Counterfeiting and Trading Agreement) is ondertekend door de EU en haar lidstaten, Australiƫ, Canada, Japan, Korea, Mexico, Marokko, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zwitserland en de Verenigde Staten. Het doel van ACTA is grootschalige inbreuken op intellectuele eigendomsrechten tegen te gaan.

De Commissie had het EU-Hof verzocht te adviseren over de verenigbaarheid van ACTA met het EU-recht, in het bijzonder de rechten van internetgebruikers. Het EU-werkingsverdrag (artikel 218, lid 11) voorziet in de mogelijkheid voor o.a. de Commissie om advies in te winnen bij het EU-Hof over een voorgenomen akkoord. Indien het Hof negatief zou adviseren, kon het akkoord in beginsel niet in werking treden.

Na veel protest had het Europees Parlement het verdrag in juli 2012 echter al verworpen en was een advies door het EU-Hof in wezen overbodig geworden.

Klik hier voor eerdere berichtgeving door het ECER en hier voor het nieuws over de intrekking van het verzoek door de Commissie.