Commissie vraagt advies EU-Hof over handelsverdrag met Singapore

Contentverzamelaar

Commissie vraagt advies EU-Hof over handelsverdrag met Singapore

De Commissie gaat advies vragen aan het EU-Hof over de bevoegdheid van de EU om een handelsverdrag met Singapore te ondertekenen en te sluiten. Het advies kan ook betekenis hebben voor vergelijkbare verdragen, zoals Canada (CETA) en de VS (TTIP). Het advies van het EU-Hof wordt over een jaar verwacht.

De EU en Singapore hebben de besprekingen over investeringsbescherming op 17 oktober 2014 afgerond. Daarmee werden de onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag tussen de EU en Singapore afgesloten. De andere onderdelen waren al in september 2013 geparafeerd.

Vertrekkend commissaris De Gucht wil duidelijkheid over de uitleg van het Verdrag van Lissabon in handelskwesties. De Commissie en de Raad verschillen van mening over die uitleg. Het EU-Hof kan duidelijkheid scheppen over de bevoegdheid van de EU, over de procedures die moeten worden gevolgd en de voorspelbaarheid van de EU naar handelspartners toe.

De Commissie wil met name weten welke bepalingen van het verdrag met Singapore binnen de exclusieve of gedeelde bevoegdheid van de EU vallen en welke binnen de bevoegdheid van de lidstaten vallen.

De Juridische Dienst van de Commissie moet nu het verzoek om advies opstellen en zo spoedig mogelijk indienen.

Alle EU-instellingen en lidstaten kunnen aan deze adviesprocedure deelnemen (zie artikel 218, lid 11, EU-Werkingsverdrag en artikel 196 van het Reglement voor de procesvoering van het EU-Hof).

Het verzoek aan het EU-Hof betreft specifiek het verdrag met Singapore. De Commissie wijst erop dat ieder handelsverdrag zijn eigen bijzondere kenmerken heeft. Wat betreft bijvoorbeeld de handelsbesprekingen met de VS over het Transatlantic Trade and Investment Pact (TTIP) zal volgens de Commissie naar alle waarschijnlijkheid een aantal elementen de goedkeuring van de nationale parlementen vereisen.

Naar verwachting zal het advies van het EU-Hof evenwel ook richtinggevend zijn voor beoordeling van de investeringsbeschermingscomponenten in TTIP en in het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) met Canada.

Meer informatie

Kamerstukken: Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 september 2014, over de genoemde handelsverdragen, met links naar de eerdere brieven van het kabinet.

EU-Singapore Free Trade Agreement

Investment provisions in the EU-Singapore Free Trade Agreement

Full text of the EU-Singapore agreement

EU-Singapore trade relations