Commissie werkprogramma 2008

Contentverzamelaar

Commissie werkprogramma 2008

De Commissie heeft haar werkprogramma voor 2008 gepubliceerd. Meerdere van de voorgenomen initiatieven dienen door Nederland aandachtig in de gaten te worden gehouden. Naar verwachting volgt eind dit jaar, begin volgend jaar een kabinetsreactie op het programma.

Initiatieven die van Nederland van groot belang kunnen zijn, betreffen onder meer:

  • Witboek klimaatverandering;
  • Energiepakket;
  • Migratiepakket;
  • Asiel pakket;
  • Versterking Eurojust.

Besluitvorming over deze initiatieven kan plaats vinden in 2008 of binnen 12 tot 18 maanden. De initiatieven kunnen van zowel wetgevende als niet-wetgevende aard zijn.