Commissie: zero tolerance bij omzetting interne markt regels

Contentverzamelaar

Commissie: zero tolerance bij omzetting interne markt regels

De Europese Commissie gaat er strenger op toezien dat de lidstaten de regels met betrekking tot de interne markt tijdig en op een juiste wijze omzetten in nationale regels. De lidstaten kunnen niet achterover leunen in tijden van economische crisis. Dit blijkt uit de mededeling over het ‘Beter bestuur van de interne markt’. De Commissie gaat strikte deadlines hanteren en zal bij overschrijdingen juridische stappen nemen.

De Commissie signaleert dat de prestaties van de lidstaten op het gebied van implementatie verslechteren. Gemiddeld overschrijden de lidstaten de implementatietermijn met acht maanden. Dit terwijl deze termijn bij richtlijnen gewoonlijk twee jaar is. De administratieve fase voordat een inbreukprocedure aanhangig wordt gemaakt bij het EU-Hof duurt gemiddeld 25,5 maanden. Volgens de Commissie is dit te lang. Daarom wil de Commissie strenger optreden en wil zij dat de lidstaten zich committeren aan een beleid van ‘zero tolerance’:

·         De duur van de administratieve fase van inbreukprocedures moet worden teruggebracht tot 18 maanden. Dit betekent dat de Commissie eerder naar het EU-Hof zal stappen als een oplossing op zich laat wachten.

·         Om zaken bij het EU-Hof te voorkomen, moeten de lidstaten de met redenen omklede adviezen van de Commissie sneller opvolgen.

·         Snellere naleving van de arresten van het EU-Hof. De Commissie vindt dat de lidstaten dit binnen twaalf maanden nadat het arrest is gewezen, moet bereiken. Anders kan een nieuwe hofzaak volgen.

De Commissie legt de focus op EU-regelgeving betreffende  bepaalde sectoren:  de groot-en detailhandel, bedrijfsdiensten, de bouw en financiële dienstverlening, transport, energie en de digitale markt.

 Lees de mededeling

Lees het persbericht