Commissie zet discussie over B-woord voort

Contentverzamelaar

Commissie zet discussie over B-woord voort

De Europese Commissie heeft in een mededeling over de evaluatie van de werking van de EU-begroting weer gezinspeeld op EU-belastingen die direct in de eigen middelen van de EU vloeien. De Commissie wil dat de EU minder afhankelijk wordt van de lidstaatbijdragen, die er voor zorgen dat het geld “niet terecht komt op plaatsen waar het de meeste toegevoegde waarde heeft”. Wie betaalt, bepaalt…

In de evaluatie van de EU- valt de paragraaf over de ‘hervorming van EU-financiering’ direct op. De Commissie legt hierin uit dat de afhankelijkheid van de bijdragen van de lidstaten (op dit moment driekwart van het totale budget) ertoe leidt dat er eerder gekozen wordt voor ‘instruments with geographically pre-allocated financial envelopes’. Waarschijnlijk doelt de Commissie hiermee met name op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het regionaal beleid.

Als de EU zelf direct inkomsten zou krijgen uit belastingen zou het geld volgens de Commissie beter terecht komen. Maar aan welke belastingen wordt dan gedacht? Volgens de Commissie kan het gaan om bronnen die een grensoverschrijdende dimensie hebben en waarop in de gehele Unie op dezelfde wijze belasting kan worden geheven, op een eerlijke en gelijke manier.

De Commissie heeft in dat licht de volgende EU-belastingen in gedachten:

  • EU belasting op de financiële sector
  • EU inkomsten uit veilingen van het systeem van broeikasgas emissiehandel
  • EU bijdrage vluchtverkeer
  • EU BTW
  • EU energiebelasting
  • EU vennootschapsbelasting

De afspraak om de EU-begroting onder de loep te nemen stamt uit 2006. Dit is vastgelegd in een interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer.

Commissaris Lebandowski van begroting liet al eerder doorschemeren aan een EU-belasting te denken.