Concept anti-namaak deal openbaar gemaakt

Contentverzamelaar

Concept anti-namaak deal openbaar gemaakt

Na veel maatschappelijke druk en kritiek van het EP hebben de Europese Commissie, EU-voorzitterschap, EU-lidstaten en andere onderhandelingspartners besloten om de ontwerptekst voor een overeenkomst betreffende namaakgoederen en internetpiraterij (ACTA) openbaar te maken. Volgens de onderhandelaars zijn de gesprekken dusdanig gevorderd dat openbaarmaking de onderhandelingen niet meer zal schaden. Sinds woensdag 21 april is de tekst beschikbaar voor het publiek.

Deze ontwikkeling is hoogst opmerkelijk. Normaal gesproken worden ontwerpverdragen niet openbaar gemaakt. De EU heeft steeds volgehouden dat de tekst pas openbaar zou kunnen worden gemaakt als alle partners daar unaniem mee instemmen.

Het Europees Parlement had de Raad en de Commissie met een gang naar het EU-Hof gedreigd. Volgens het EU-Werkingsverdrag (artikel 218) wordt het Europees Parlement in ieder fase van de procedure voor het sluiten van een internationale overeenkomst onverwijld en ten volle geïnformeerd.

De EU en de andere onderhandelingspartners proberen in een gezamenlijk verklaring de zorgen van maatschappelijke organisaties en het EP weg te nemen, door onder andere te verklaren dat:

- de overeenkomst geen afbreuk zal doen aan de verplichtingen van de partijen om fundamentele rechten en vrijheden van hun burgers te respecteren.

- uit de overeenkomst niet zal voortvloeien een verplichting voor douaneautoriteiten om de bagage van reizigers gaan doorzoeken op namaakartikelen.

- de overeenkomst niet verplicht tot het instellen van een ‘three strikes you’re out- systeem’. De idee voor zo’n systeem is afkomstig uit Frankrijk en houdt in dat internetgebruikers kunnen worden afgesloten van het internet nadat er meerdere inbreuken op eigendomsrechten zijn gemaakt (bij voorbeeld door illegaal downloaden)