Conferentie over de toekomst van Europa mondt uit in tientallen voorstellen

Contentverzamelaar

Conferentie over de toekomst van Europa mondt uit in tientallen voorstellen

Eind april kwam de plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa voor de laatste keer bijeen. Na een jaar van discussies, beraadslagingen en samenwerking tussen burgers uit heel Europa over het soort Europa waarin zij willen leven in het kader van de Conferentie, is er overeenstemming bereikt over 49 voorstellen over diverse onderwerpen.

De Conferentie over de toekomst van Europa betrof een nieuw en innovatief proces, waarbij EU-burgers de mogelijkheid kregen om te debatteren over de uitdagingen en prioriteiten van Europa. Tijdens nationale en Europese EU-Burgerpanel-bijeenkomsten en via een Meertalig digitaal platform werden onder meer aanbevelingen over diverse thema’s opgesteld. De plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa kwam op 29 en 30 april 2022 voor de laatste keer bijeen en heeft daar gediscussieerd over de aanbevelingen.

Fragmenten van de debatten van vrijdag en zaterdag van de plenaire vergadering van de conferentie zijn beschikbaar via de audiovisuele service van de Commissie op EbS.

De reeks van 49 gedetailleerde ontwerpvoorstellen van 27 april 2022 (EN) betrof een breed scala aan onderwerpen: van klimaatverandering tot gezondheid, migratie en de EU in de wereld. De 49 voorstellen zijn onderverdeeld in een negental thema’s en bevatten allemaal een (sub)onderwerp, een doelstelling en voorgestelde maatregelen:
1. Klimaatverandering en milieu (voorstel 1 t/m 6);
2. Gezondheid (voorstel 7 t/m 10);
3. Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en banen (11 t/m 16);
4. De EU in de wereld (voorstel 17 t/m 24);
5. Waarden en rechten, de rechtsstaat, veiligheid (voorstel 25 t/m 30);
6. Digitale transformatie (voorstel 31 t/m 35);
7. Europese democratie (voorstel 36 t/m 40);
8. Migratie (voorstel 41 t/m 45);
9. Onderwijs, cultuur, jeugd en sport (voorstel 46 t/m 49).

De vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en vertegenwoordigers van de nationale parlementen waren eensgezind over de voorstellen. De burgers die aan de plenaire vergadering deelnamen, hebben ook hun mening over deze voorstellen gegeven.

Hoe verder?
De Conferentie over de toekomst van Europa wordt officieel afgesloten op 9 mei, de Dag van Europa, in Straatsburg. De covoorzitters van de raad van bestuur van de conferentie bieden de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie dan het eindverslag met deze voorstellen aan. De drie instellingen zullen vervolgens verder bespreken hoe deze voorstellen doeltreffend kunnen worden opgevolgd, elk binnen hun eigen bevoegdheden en in overeenstemming met de Verdragen.

Meer informatie :
Persbericht Europese Commissie
ECER-bericht: Conferentie over de toekomst van Europa legt laatste hand aan beleidsaanbevelingen (15 april 2022)