Consultatie aanbesteding

Contentverzamelaar

Consultatie aanbesteding

De Europese Commissie houdt een openbare raadpleging over de modernisering van de Europese aanbestedingsregels. De Commissie wil vooral dat aanbesteden makkelijker wordt en dat er meer wordt aanbesteed over de grens. ‘Groenere’aanbesteding en innovatie zijn ook belangrijke thema’s. De Commissie heeft een groenboek gepubliceerd, waar eenieder op kan reageren.

In haar persbericht heeft de Europese Commissie zelf de belangrijkste vragen op een rij gezet:

· Moeten de huidige procedures worden vereenvoudigd, met name ten behoeve van kleine lokale en regionale instanties? Hoe kan dit met succes gebeuren zonder de wezenlijke garanties op het gebied van transparantie en non-discriminatie onder de inschrijvers op losse schroeven te zetten?

· Hoe kunnen we de administratieve rompslomp verminderen voor de ondernemingen, en vooral voor kmo's? Hoe kan het gemakkelijker worden gemaakt om over de intra-Europese grenzen heen in te schrijven?

· Onder welke voorwaarden kunnen contracten tussen overheidsinstanties onderling worden vrijgesteld van toepassing van de EU-aanbestedingsregels?

· Dienen de EU-aanbestedingsregels te worden gewijzigd om het mogelijk te maken dat beter rekening wordt gehouden met andere beleidsdoelstellingen zoals de bevordering van innovatie of sociale dan wel milieuoverwegingen? Dienen bijvoorbeeld EU-voorschriften te worden vastgesteld die de verplichting opleggen om uitsluitend producten te kopen die voldoen aan bepaalde milieunormen of om een bepaald percentage van het budget te reserveren voor innoverende goederen en diensten? Zijn aangepaste regels noodzakelijk voor de aanschaffing van sociale diensten van algemeen economisch belang, om aldus beter rekening te kunnen houden met de eigenheid van deze diensten?

· Hebben we behoefte aan strengere regels of betere beschermingsmaatregelen om vriendjespolitiek, corruptie en belangenconflicten te vermijden?

· Hoe kan een efficiënte mededinging op de aanbestedingsmarkten worden gewaarborgd? Hoe kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat bepaalde leveranciers de markt gaan domineren, of dat aan offertevervalsing of verdeling van de markt onder de inschrijvers wordt gedaan?

· Wat moet worden ondernomen om de aanbestedingsmarkten van derde landen toegankelijker te maken voor Europese ondernemingen?

Reacties op het groenboek dienen te worden gericht aan het volgende adres:

MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu uiterlijk op 18 april 2011.