Consultatie over de Evaluatie Visserijfonds 2014-20 EMFF en 2021-27 EMFAF

Contentverzamelaar

Consultatie over de Evaluatie Visserijfonds 2014-20 EMFF en 2021-27 EMFAF

21 jun

Consultatie over de Evaluatie Visserijfonds 2014-20 EMFF en 2021-27 EMFAF

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over EMFF en EMFAF.

EMFF: Bij deze evaluatie worden de verwezenlijkingen van het EFMZV (EMFF), dat van 2014 tot en met 2020 liep, beoordeeld. Er wordt met name gekeken naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het EFMZV, de samenhang met andere beleidsterreinen, de relevantie en de EU-meerwaarde. Het doel is in kaart te brengen: hoe het EFMZV de doelstellingen voor elke EU-prioriteit heeft bereikt, hoe goed het fonds heeft gereageerd op crises en marktverstoringen, en welke factoren ertoe hebben bijgedragen dat haar investeringen al dan niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd.

EMFAF: Bij deze tussentijdse evaluatie wordt de stand van uitvoering van het EFMZVA (EMFAF) voor de programmeringsperiode 2021-2027 beoordeeld. In het bijzonder worden de volgende aspecten van het fonds onderzocht: doeltreffendheid en doelmatigheid, samenhang met andere beleidsgebieden, relevantie en EU-meerwaarde.

De consultatie EMFF en EMFAF loopt van 21 juni tot 13 september 2024.