Consultatie over een EU actieplan over illegale handel in cultuurgoederen

Contentverzamelaar

Consultatie over een EU actieplan over illegale handel in cultuurgoederen

20 mei

Consultatie over een EU actieplan over illegale handel in cultuurgoederen

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over het EU-actieplan 2022-2025 over illegale handel in cultuurgoederen dat de Commissie in het kader van de EU-strategie voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit heeft goedgekeurd, teneinde criminele activiteiten te ontwrichten en het cultureel erfgoed te beschermen. Het algemene doel van het actieplan is:  het geven van voorlichting,  het verbeteren van informatieuitwisseling en samenwerking (ook met niet EU-landen)  en het versterken van de capaciteitsopbouw en deskundigheid. In het plan worden ook de mogelijkheden verkend om de online en offline traceerbaarheid van cultuurgoederen te verbeteren. De Commissie wil met deze consultatie input verkrijgen op het actieplan. 

De consultatie loopt van 20 mei tot 15 juli 2022.