Consultatie over Euratom research and training programma tot 2025 evaluatie

Contentverzamelaar

Consultatie over Euratom research and training programma tot 2025 evaluatie

01 mrt

Consultatie over Euratom research and training programma tot 2025 evaluatie

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over de evaluatie van het Euratom research and training programma tot 2025. In deze tussentijdse evaluatie van het Euratom-programma voor 2021-2025 wordt geanalyseerd hoeveel vooruitgang is geboekt met het voornaamste programma van de EU voor onderzoek en opleiding op het gebied van kernenergie. Daarbij wordt gekeken naar de belangrijkste wetenschapsgebieden die door het programma worden ondersteund en de belangrijkste instrumenten die het gebruikt. De evaluatie wordt niet alleen uitgevoerd om te voldoen aan de wettelijke verplichting om verantwoording af te leggen over de overheidsuitgaven, maar ook om lessen te leren die van nut kunnen zijn bij het opstellen van het voorstel tot verlenging van het Euratom-programma voor de periode 2026-2027.

De consultatie loopt van 1 maart tot 24 mei 2024.