Consultatie over het Fonds voor Europese hulp aan meest behoeftigen

Contentverzamelaar

Consultatie over het Fonds voor Europese hulp aan meest behoeftigen

14 feb

Consultatie over het Fonds voor Europese hulp aan meest behoeftigen

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over het Fonds voor Europese hulp aan meest behoeftigen (FEAD). Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) heeft tot doel de ergste vormen van armoede in de EU te verlichten en sociale inclusie te bevorderen. Bij de ex-postevaluatie zullen de algemene prestaties van het FEAD in 2014-2020 worden beoordeeld, d.w.z. doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, EU-meerwaarde en complementariteit en samenhang met andere fondsen, strategieën en instrumenten. Er zal ook worden nagegaan of het fonds kan worden aangepast aan de nieuwe behoeften als gevolg van de COVID-19-pandemie, de Oekraïense vluchtelingen en de energievoorziening.

De consultatie loopt van 14 februari tot 8 mei 2024.