Consultatie over projecten op het gebied van hernieuwbare energie

Contentverzamelaar

Consultatie over projecten op het gebied van hernieuwbare energie

18 jan

Consultatie over projecten op het gebied van hernieuwbare energie

Activiteitendata
-
Online

De Europese Commissie start een consultatie over bevordering van projecten voor de productie van hernieuwbare energie. De nadruk zal liggen op de inventarisatie van belangrijkste belemmeringen voor de uitvoering van zulke projecten, waaronder:

  • de duur van de vergunningsprocedures
  • de complexiteit van de regels en procedures voor de selectie van locaties en voor administratieve vergunningen
  • netaansluitingsproblemen
  • personeelsbezetting van vergunningverlenende autoriteiten

Het is de bedoeling goede praktijken te beschrijven om de vastgestelde belemmeringen te verhelpen en om stroomafnameovereenkomsten te faciliteren, ook over de grenzen heen.

De consultatie loopt van 18 januari tot 12 april 2022.