Continuïteit van de energievoorziening en betaalbare energieprijzen staan centraal in nieuwe mededeling van de Europese Commissie

Contentverzamelaar

Continuïteit van de energievoorziening en betaalbare energieprijzen staan centraal in nieuwe mededeling van de Europese Commissie

De Europese Commissie schetst op verzoek van de Europese Raad een aantal opties waarmee de continuïteit van de energievoorziening tijdens het volgende winterseizoen kan worden verzekerd en de energieprijzen betaalbaar blijven. Het gaat bijvoorbeeld om collectieve gasaankopen en minimumverplichtingen voor gasopslag. Verder geeft de Commissie een overzicht van kortetermijnopties om energieprijspieken te temperen.

Het gaat om de mededeling van de Europese Commissie inzake voorzieningszekerheid en betaalbare energieprijzen. Die mededeling is op 23 maart 2022 gepresenteerd.

Achtergrond

In de afgelopen twaalf maanden zijn de kleinhandelsprijzen voor aardgas en elektriciteit gestegen met respectievelijk 65 procent en 30 procent. De inval van Rusland in Oekraïne heeft de prijsvolatiliteit nog meer verergerd. De hoge energieprijzen voeden de inflatie en schaden de Europese economie.

In oktober 2021 heeft de Europese Commissie een toolbox gepresenteerd met initiatieven en steunmaatregelen om de stijgende energieprijzen aan te pakken (zie het ECER-bericht hierover). Gerichte steunmaatregelen om de energiekosten voor consumenten, huishoudens en bedrijven te helpen verlagen, hebben volgens de Commissie bijgedragen aan het verlichten van de druk.

Op 8 maart 2022 heeft de Commissie de lidstaten verdere richtsnoeren verstrekt over hoe de stijging van de elektriciteitsprijzen voor huishoudens en bedrijven kunnen worden gematigd (zie de REPowerEU-mededeling en het ECER-bericht over die mededeling). In de Verklaring van Versailles heeft de Europese Raad de Commissie verzocht om een plan in te dienen waarmee de continuïteit van de energievoorziening tijdens het volgende winterseizoen kan worden verzekerd en de energieprijzen betaalbaar blijven.  

Nieuwe mededeling van de Commissie

Naar aanleiding van de oproep van de Europese Raad heeft de Commissie op 23 maart 2022 een nieuwe mededeling gepresenteerd. In de mededeling presenteert de Commissie de voor- en nadelen van concrete uitzonderlijke kortetermijnopties om prijspieken te temperen. Daarbij kan worden gedacht aan inkomenssteun, belastingverlagingen en het plafonneren van de elektriciteitsprijs.

In de mededeling worden ook collectieve Europese acties voorgesteld om de continuïteit van de energievoorziening tegen redelijke prijzen te kunnen verzekeren. Onder meer EU-partnerschappen met derde landen voor de collectieve aankoop van gas en waterstof kunnen de energieprijzen omlaag brengen. De Commissie stelt voor om op EU-niveau een taskforce voor gemeenschappelijke gasaankopen op te richten.

Tenslotte verwijst de Commissie in haar mededeling naar een wetgevingsvoorstel, waarmee een gasopslagniveau van tenminste 80 procent voor de volgende winter verplicht wordt gesteld voor de lidstaten.

Meer informatie: