Controverse handleiding toegang tot documenten

Contentverzamelaar

Controverse handleiding toegang tot documenten

Het Directoraat-Generaal Handel van de Europese Commissie heeft onder de ambtenaren een vademecum (handleiding) verspreid over hoe om te gaan met de Europese transparantieregels. In het stuk worden de ambtenaren gewaarschuwd voorzichtig om te gaan met informatie die wordt vastgelegd in e-mails en andere documenten. "Refereer niet aan je lunch met een lobbyist of vraag niet in een PS of hij of zij met je wil afspreken voor een borrel", aldus de handleiding die werd gelekt via klokkenluidersite Wikileaks.

In januari 2009 werd de handleiding verspreid onder de medewerkers van het DG Handel. In het stuk wordt uitgebreid ingegaan op de plichten die de Europese transparantieregels, met name de zogenaamde Eurowob-verordening (verordening 1049/2001), met zich meebrengen. Alle documenten die in het bezit zijn van de Commissie vallen onder het bereik van de regels, ook als ze afkomstig zijn van een derde partij. De ambtenaren worden gewaarschuwd dat hun documenten, in het bijzonder verslagen van vergaderingen en e-mails, mogelijk openbaar moeten worden gemaakt.

Enkele elementen in het stuk hebben tot verontwaardiging bij media en belangengroepen geleid. Zo kunnen volgens DG Handel (met betrekking tot de uitzondering in de Eurowob-verordening voor aangelegenheden waarover de Commissie nog geen besluit over heeft genomen) verslagen van bijeenkomsten of onderhandelingen geweigerd worden als ze 'nieuwswaarde' hebben. Als dit niet het geval is mogen ze openbaar worden gemaakt.

Ook opmerkelijk zijn de 'tips' die de ambtenaren wordt meegegeven. Als ambtenaren een ontmoeting hebben met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven dan is het volgens de Commissie een goed idee een 'neutraal' verslag te maken voor de openbaarheid naast een verslag met de persoonlijke beoordeling/inschatting van de ambtenaar. Ook moet het DG de archivering verbeteren. Volgens de opsteller van de handleiding krijgt de Commissie soms 'hoofdpijn' van de zoektochten naar de juiste documenten.

De onthulling van het stuk komt op een gevoelig moment, terwijl het Europees Parlement het voorstel voor een nieuwe Eurowob-verordening behandelt. Het EP is van plan belangrijke wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie.
De Commissie verdedigt de handleiding van DG Handel; het geeft volgens een wordvoerder juist aan hoe ver de verplichtingen gaan en de Commissie wordt veel werk bespaard als de ambtenaren doen wat in de handleiding staat.

Lees hier de volledige handleiding. De handleiding staat op internet op de website wikileaks.org. Dit is een site speciaal voor anonieme klokkenluiders.