Covid-19: EU-akkoord over gezamenlijke vaststelling van de risiconiveaus voor Europese landen

Contentverzamelaar

Covid-19: EU-akkoord over gezamenlijke vaststelling van de risiconiveaus voor Europese landen

Een gecoördineerde aanpak van de reisbeperkingen in verband met de Covid-19-pandemie omvat onder meer één enkele kaart waarop de risiconiveaus in alle regio’s van Europa worden aangegeven. De lidstaten mogen zelf beslissen welke beperkende maatregelen zij opleggen aan personen die uit een gebied met een bepaald risiconiveau komen.

De gecoördineerde aanpak is neergelegd in Aanbeveling 2020/1475 van de Raad van 13 oktober 2020 betreffende een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de Covid-19-pandemie .

Het recht op vrij verkeer binnen de Europese Unie is door de Covid-19-pandemie aangetast. De Europese Commissie stelt in haar verklaring dat burgers worden geconfronteerd met verschillende regels en procedures, onduidelijke informatie over gebieden met een hoog en laag risiconiveau en een gebrek aan duidelijkheid over welke beperkende maatregelen voor hun gelden wanneer zij terugkeren naar hun eigen lidstaat.

Om meer duidelijkheid te kunnen verschaffen heeft de EU een gecoördineerde aanpak van de reisbeperkingen vastgesteld. Deze gecoördineerde aanpak omvat onder meer één enkele kaart waarop de risiconiveaus in alle regio’s van Europa met behulp van een verkeerslichtsysteem zullen worden aangegeven. Deze kaart wordt elke week gepubliceerd door het Europees Centrum voor ziektepreventie- en bestrijding .

De regio’s in Europa worden op grond van het verkeerslichtsysteem aangegeven in de kleuren groen, oranje, rood en grijs (zie de Q&A en de factsheet voor meer informatie over hoe een bepaalde kleur aan een land wordt toegekend). Wanneer reizigers terugkeren uit oranje of rode regio’s kunnen zij verwachten dat er beperkende maatregelen worden opgelegd. De lidstaten kunnen zelf beslissen of zij bepaalde beperkingen, zoals quarantaine of een coronatestverplichting, invoeren voor reizigers die uit gebieden met een bepaalde kleur komen.  

De gemeenschappelijke kaart waarop de risiconiveaus van de landen in Europa zijn weergegeven is te raadplegen via het ‘ Re-open EU-webplatform ’. Op dit platform moeten de lidstaten ook informatie verstrekken over onder meer eventuele (nieuwe) beperkingen op het vrij verkeer en eventuele begeleidende eisen. Bij begeleidende eisen kan worden gedacht aan de verplichting om met een negatieve test de lidstaat binnen te komen of de verplichting om een formulier in te vullen voor het lokaliseren van reizigers. De informatie over nieuwe maatregelen moet uiterlijk 24 uur voor de inwerkingtreding van die maatregelen bekend worden gemaakt.

De aanbeveling is van toepassing op alle EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Gedurende de Brexit-overgangsperiode (tot 1 januari 2021) gelden de regels ook voor het Verenigd Koninkrijk.

Meer informatie:

  • ECER-bericht : Covid-19-update: EU-ontwikkelingen corona-virus
  • Persbericht van de Raad
  • Verklaring van de Commissie over gecoördineerde maatregelen die het vrij verkeer beperken (EN)