Covid-19: Raad verlengt voor een vijfde keer de maatregelen die het nemen van besluiten via de schriftelijke procedure vergemakkelijken

Contentverzamelaar

Covid-19: Raad verlengt voor een vijfde keer de maatregelen die het nemen van besluiten via de schriftelijke procedure vergemakkelijken

De Raad verlengt opnieuw de maatregelen die de continuïteit van zijn werkzaamheden gedurende de Covid-19-uitbraak moeten waarborgen. De verlenging is nodig aangezien de uitzonderlijke omstandigheden van de Covid-19-pandemie nog steeds voortduren en een aantal door de lidstaten genomen buitengewone preventie- en inperkingsmaatregelen nog steeds van kracht zijn.

Bij Besluit (EU) 2020/430 werd een afwijking van artikel 12, lid 1, eerste alinea, Reglement van orde van de Raad ingevoerd voor besluiten om gebruik te maken van de schriftelijke procedure. Deze besluiten worden vastgesteld door Coreper. De afwijking gold tot en met 23 april 2020. Op respectievelijk 21 april, 20 mei, 3 juli en 4 september 2020 is deze afwijking middels Besluiten (EU) 2020/556 , (EU) 2020/702 , (EU) 2020/970 , (EU) 2020/1253 verlengd tot 10 november 2020.

Aangezien de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van de Covid-19-uitbraak nog steeds voortduren en een aantal door de lidstaten genomen buitengewone preventie- en inperkingsmaatregelen nog steeds van kracht zijn, is de afwijking op 6 november 2020 verlengd tot 15 januari 2021 ( Besluit (EU) 2020/1659 ).

Meer informatie

  • ECER-bericht: Covid-19 update: EU-ontwikkelingen corona-virus