Cursus Delegated and Implementing Powers in Practice

Contentverzamelaar

Cursus Delegated and Implementing Powers in Practice

De online cursus besteed aandacht aan de keuze tussen gedelegeerde en uitvoeringshandelingen, de advies- en onderzoeksprocedures, het recht van controle van het Europees Parlement en de Raad en de toepassing van gedelegeerde en uitvoeringsbepalingen in bepaalde beleidssectoren. De cursus wordt georganiseerd door de Academy of European Law.

In deze driedaagse online cursus zal het bestaande systeem van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden en de toepassing ervan worden besproken. Het seminar zal aandacht besteden aan de keuze tussen gedelegeerde en uitvoeringshandelingen. Ook wordt ingegaan op de regels en de algemene beginselen die van toepassing zijn op het mechanisme waarmee de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie kunnen controleren. Tenslotte wordt de toepassing in de praktijk van de bepalingen inzake gedelegeerde handelingen besproken. 

U kunt zich via deze link aanmelden voor de cursus.