Cursus externe vertegenwoordiging van de Europese Unie in multilaterale fora

Contentverzamelaar

Cursus externe vertegenwoordiging van de Europese Unie in multilaterale fora

Sinds Lissabon coördineert de EDEO de EU inzet in multilaterale fora. Maar in de praktijk is lang niet altijd helder wat de EU moet of mag doen en wat de ruimte voor de lidstaten is. Dit kan leiden tot lastige situaties in de praktijk. Op initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met Instituut Clingendael, wordt over dit onderwerp een interdepartementale cursus georganiseerd voor beleidsmedewerkers en –adviseurs van BZ en vakministeries. Meld je nu aan!

Stel je zit in een Raadswerkgroep in Brussel ter voorbereiding van een standpunt dat de EU zal gaan innemen in een multilateraal forum. Op het laatste moment verandert de situatie waarop het standpunt zal zien en dit zorgt voor verdere onenigheid binnen de Raad. Handelt de Commissie binnen haar bevoegdheden als zij vervolgens besluit zonder ruggenspraak van de Raad een standpunt uit te vaardigen? Indien de Raad tot overeenstemming komt over het door de EU in te nemen standpunt, hoeveel ruimte heeft de EU vertegenwoordiging ter plaatse om op basis van lokale coördinatie met de lidstaten het standpunt fine te tunen? En hoeveel ruimte is er voor de lidstaten om een standpunt in te nemen naast het standpunt van de EU?

Op dergelijke vragen beoogt deze cursus een antwoord te geven. De cursus is een initiatief van de directies Multilaterale Organisaties en Mensenrechten (DMM), Integratie Europa (DIE) en Juridische Zaken (DJZ) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De cursus wordt aangeboden op donderdag 23 mei (cursus 1) en dinsdag 11 juni (cursus 2). Aan deelname zijn géén kosten verbonden. De cursus vindt plaats in het Hampshire Babylon hotel in Den Haag (tussen BZ en Den Haag Centraal).

Wat kan ik verwachten?

Deze cursus van één dag geeft antwoord op de volgende vragen: Wat is het mandaat en de rol van de EU in Internationale Organisaties? Wat zijn de bevoegdheden van de EU op extern beleid, coördinatie en mandaatstelling? Welke bevoegdheden en hoeveel ruimte hebben de lidstaten? Wat betekent dit voor de Nederlandse input? Hoe kan ik omgaan met competentiegeschillen? Daarnaast wordt een aantal lastige praktijksituaties besproken en ervaringen uitgewisseld. De inleiders zijn afkomstig van BZ, Clingendael, Universiteit Leuven, EDEO en I&M.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers en -adviseurs werkzaam bij alle ministeries die in hun werk te maken hebben met de nieuwe bevoegdheden van de EU op het terrein van de externe betrekkingen in verschillende multilaterale organisaties. De cursus staat open voor 25 beleidsmedewerkers van BZ en de vakministeries.

Hoe kan ik mij inschrijven?

Stuur een e-mail naar hdpo-opl@minbuza.nl, en geef aan: (1) op welke datum je deel wilt nemen; (2) op welk departement je werkzaam bent; (3) wat je functie is / hoe je deze problematiek in je werk tegenkomt; (4) op welk telefoonnummer en mailadres je bereikbaar bent. Je ontvangt zo spoedig mogelijk bericht of je geplaatst bent.