DAEB's en aanbesteding: de Commissie biedt hulp

Contentverzamelaar

DAEB's en aanbesteding: de Commissie biedt hulp

De Commissie heeft handleidingen uitgebracht om overheden te helpen bij de organisatie en financiering van diensten van algemeen economisch belang en bij sociaal verantwoord inkopen. Voor beide onderwerpen moeten overheden de regels van de EU voor aanbesteding, staatssteun en de interne markt toepassen. De Commissie reikt ons de hand.

DAEB’s

Diensten van algemeen economisch belang zijn activiteiten op het gebied van commerciële dienstverlening waarbij taken van algemeen belang worden vervuld, zoals bijvoorbeeld op het gebied van vervoer en energie. Deze activiteiten kunnen worden uitgezonderd van de gewone mededingingsregels van de EU (inclusief de staatssteunregels).

Het handboek actualiseert het eerdere ‘veelgestelde vragen over DAB’ uit 2007. Het geeft voorbeelden en uitwerkingen over de toepassing van de DAEB-regels en over de DAEB regels in verhouding tot de staatssteun- en aanbestedingsregels, als ook sociale diensten en de Dienstenrichtlijn.

Zie ook de handreiking die het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft uitgebracht over DAEB’s in 2009.

Sociaal verantwoord inkopen

De Commissie heeft ook een handboek uitgebracht over sociaal verantwoord aanbesteden (‘socially responsible public procurement’, SRPP). Hoe kan een aanbestedende dienst rekening houden met sociale doelen. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het inkopen van fair trade koffie voor de koffie-automaten bij de overheid, Daarover heeft de Commissie overigens eerder een inbreukprocedure tegen Nederland gestart.

De Commissie wil sociaal verantwoord inkopen stimuleren en geeft concrete instructies en tips voor de overeenkomst en de aanbesteding.