De UEFA scoort, FIFA van het veld gestuurd

Contentverzamelaar

De UEFA scoort, FIFA van het veld gestuurd

Het voornemen van voetbalorganisatie UEFA om Europese clubs te verplichten zes ‘home grown’- spelers in de selectie te hebben is niet in strijd met het vrij verkeer van personen. Een onafhankelijke studie in opdracht van de Europese Commissie bevat deze conclusie. De maatregel is mogelijk discriminerend, maar evenredig en gerechtvaardigd. Ondertussen keert de Commissie zich fel tegen de ‘6+5- regel’, een plan van de wereldvoetbalbond FIFA.

De ‘home grown’ maatregel (zelf opgeleide spelers) werkt als volgt: In het elftal van een club in het betaalde voetbal in Europa moeten ten minste 6 spelers uit de opleiding van de club zelf komen. In de meeste gevallen komen spelers uit de opleiding ook uit het land waar de club zich bevindt.

Er is dus geen sprake van directe discriminatie op grond van nationaliteit. Dat is van belang, zo zegt het rapport, omdat er zo geen strijd is met de uitspraak van het EG-Hof in de zaak Bosman (C-415/93). Er is wel een risico van indirecte discriminatie op grond van nationaliteit, hetgeen het gemeenschapsrecht verbiedt. De regel mag jonge spelers niet belemmeren om, als ze dat wensen, te vertrekken naar het buitenland.

Hier staan tegenover de doelen die de regel beoogt: het bevorderen van de opleidingen van Europese voetbalclubs en een betere balans brengen tussen de verschillende nationale competities. Deze doelen zijn door het EG-Hof genoemd in het Bosman-arrest als rechtvaardigingsgronden voor discriminatie. Volgens de onderzoekers wil de regel voornoemde doelen bereiken en gaat hij niet verder dan nodig is. Zij denken dan ook dat de home grown –regel europeesrechtelijk door de beugel kan.

Voor de FIFA voltrekt zich een ander scenario. De door haar voorgestelde 6+5 regel discrimineert wel direct op grond van nationaliteit. Daar moeten de zes spelers de nationaliteit hebben van het land waarin de club ligt. De Commissie dreigt met een inbreukprocedure tegen lidstaten die deze regel overnemen.

Update: De staatssecretarissen voor Europese Zaken en VWS hebben positief gereageerd op de berichten uit Brussel over de home grown- regel.

Lees hier de beantwoording van kamervragen door de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de 5 + 6 regel.