Deense garantie terrorismepolissen geen staatssteun

Contentverzamelaar

Deense garantie terrorismepolissen geen staatssteun

De Europese Commissie heeft ingestemd met het besluit van de Deense regering om garant te staan voor verzekeringen tegen schade als gevolg van nucleaire, biologische, chemische of terroristische aanvallen. De garantstelling vormt volgens de Commissie geen verboden staatssteun.

De Deense regering acht het van groot belang dat de verzekering beschikbaar wordt, maar de markt ontwikkelt zich onvoldoende op eigen kracht. Daarom heeft de Deense regering besloten garant te staan voor de verzekeringen. Als in de toekomst de markt voldoende opgebouwd is, dan zal de staatsgarantie worden afgebouwd. Volgens de Commissie is de maatregel passend, noodzakelijk en evenredig.

De Commissie ziet de Deense garantie als een maatregel om de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid te vergemakkelijken (artikel 107, lid 3 onder c van het EU-Werkingsverdrag). Volgens demissionair Eurocommissaris Neelie Kroes van Mededinging toont het besluit aan dat Brussel en hoofdsteden kunnen samenwerken op belangrijke beleidsgebieden zoals terrorisme.