Definitieve vaststelling van EU-verordening voor koolstofvrije maritieme sector

Contentverzamelaar

Definitieve vaststelling van EU-verordening voor koolstofvrije maritieme sector

Het hoofddoel van de nieuwe verordening is de vraag naar en het consistente gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen te vergroten en de broeikasgasemissies van de scheepvaartsector te verlagen. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat de zeevaart de kilmaatdoelen van de EU voor 2030 en 2050 haalt en een cruciale rol speelt bij de uitvoering van de Europese Klimaatwet.

Op 22 september 2023 is Verordening 2023/1805 betreffende het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in het zeevervoer (FuelEU Zeevaart-initiatief) in het EU-Publicatieblad verschenen. De verordening maakt onderdeel uit van het Fit-for-55-pakket, dat op 14 juli 2021 door de Europese Commissie werd gepresenteerd (zie het ECER-bericht over dat pakket). De nieuwe verordening moet met meer hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen de koolstofvoetafdruk van de maritieme sector in de EU verkleinen. De belangrijkste elementen van de nieuwe verordening zijn:

  • maatregelen om de broeikasgasintensiteit van brandstoffen in de scheepvaartsector geleidelijk terug te schroeven, met 2 procent in 2025 en met maar liefst 80 procent in 2050;
  • een bijzondere stimuleringsregeling ter bevordering van de zogenaamde hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong met een hoog decarbonisatiepotentieel;
  • de uitsluiting van fossiele brandstoffen van het certificeringsproces van de verordening;
  • vanaf 2030: verplicht gebruik van walstroom wanneer passagiers- en containerschepen zijn aangemeerd in belangrijke EU-havens. Doel is de luchtverontreiniging te bestrijden in havens, die vaak bij dichtbevolkte gebieden liggen;
  • een vrijwillig poolingmechanisme, waarmee schepen samen met een of meerdere andere schepen hun nalevingsbalans kunnen halen. In dat geval moet de volledige pool gemiddeld voldoen aan de grenswaarden voor broeikasgasintensiteit;
  • tijdelijke vrijstellingen voor de ultraperifere regio's, kleine eilanden en gebieden die economisch sterk afhankelijk zijn van hun connectiviteit;
  • inkomsten uit de uitvoering van de verordening (‘FuelEU-boeten’) moeten worden gebruikt voor projecten om de zeevaartsector koolstofvrij te maken, met een verbeterd transparantiemechanisme;
  • toezicht op de uitvoering van de verordening door middel van het rapportage- en evaluatieproces van de Commissie

Meer informatie: