Denen nemen stokje over van Polen

Contentverzamelaar

Denen nemen stokje over van Polen

Met ingang van 1 januari 2012 is Denemarken voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Het Deense voorzitterschap vormt het middenstuk van het triovoorzitterschap met Polen en Cyprus. Zoals alle voorzitterschappen van de afgelopen jaren zal er op financieel en economisch gebied veel werk aan de winkel zijn voor de Denen. Desalniettemin hebben de Denen ook specifieke prioriteiten voor hun voorzitterschap, zoals de interne markt, milieu en asielbeleid.

Op de nieuwe website van het voorzitterschap staat alle informatie over het nieuwe voorzitterschap, zoals een kalender met alle geplande data voor de Raden en de prioriteiten van de Deense regering voor het voorzitterschap. Deze prioriteiten zijn:

·         Een ‘verantwoordelijk ‘Europa. Hiermee wordt gedoeld op de financiele en econmische crisis en de begrotingsproblemen van de lidstaten. Dit is ook een verwijzing naar de EU-begroting, waarover onderhandeld zal worden tijdens het Deense voorzitterschap.

·         Een ‘dynamisch’ Europa: met name het verder ontwikkelen van de interne markt. Tevens zal er tijdens het Deense voorzitterschap onderhandeld worden over het belangrijke ‘Connecting Europe’-pakket op het gebied van vervoer, telecom en ICT.

·         Een ‘groen’ Europa. Het voorzitterschap legt prioriteit bij het verder brengen van het voorstel voor een energie-efficientierichtlijn. Tevens willen de Denen werken aan een strategie richting 2050 op het gebied van klimaat.

·         Een ‘veilig’ Europa. Hieronder verstaan de Denen onder andere de ontwikkeling van een gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS) en de versterking van het Schengensysteem. Denemarken wil Barones Ashton blijven steunen bij het optuigen van haar Europese dienst voor extern optreden (EDEO) en de rol die de Hoge Vertegenwoordiger heeft gekregen als gevolg van het Verdrag van Lissabon.  

Niet alle Raadsformaties staan onder voorzitterschap van de Denen. Het voorzitterschap van de Raad Buitenlandse Zaken is in handen van de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid. De Europese Raad, een aparte instelling van de EU, heeft sinds het verdrag van Lissabon een eigen vaste voorzitter.

Klik hier voor specifieke informatie van het Deense voorzitterschap over:

De Polen kijken tevreden terug op hun (eerste) voorzitterschap. In de gebruikelijke evaluatie komt de Poolse regering tot de conclusie dat op een aantal belangrijke dossiers vooruitgang is geboekt. Belangrijke dossier die konden worden afgesloten tijdens het Poolse voorzitterschap zijn het ‘six-pack’ inzake economisch toezicht in de EU en de Eu-begroting voor 2012. Polen heeft zich ingezet om de banden met de Oostelijke Partners van de EU te versterken. Het voorzitterschap is voor Polen ook belangrijk geweest om Polen te profileren als moderne, zelfverzekerde lidstaat van de EU, zoals te zien is in dit filmpje.

Zie ook: bericht in de EUobserver.