Denen ronden Voorzitterschap af, Cyprioten presenteren prioriteiten

Contentverzamelaar

Denen ronden Voorzitterschap af, Cyprioten presenteren prioriteiten

De Denen hebben op 1 juli het stokje van het Voorzitterschap overgegeven aan de Cyprioten. Zij zijn de komende 6 maanden voorzitter van de Raad van de EU. Aanleiding voor een korte vooruitblik en terugblik op het Deense Voorzitterschap.

Het Deense Voorzitterschap van de afgelopen 6 maanden werd in een plenaire sessie van het Europees Parlement onder meer gekarakteriseerd als pragmatisch en dynamisch. President van de Europese Commissie Barroso bedankte het Voorzitterschap tevens voor de dynamiek en vooruitgang die in verschillende dossiers is geboekt. Niettemin was Barroso kritisch ten aanzien van de manier waarop de Raad is omgegaan met de voorgestelde Verordening betreffende het EU-eenheidsoctrooi en het Schengen Evaluatie Mechanisme.

Cyprus heeft op haar beurt haar agenda en prioriteiten gepresenteerd voor haar voorzitterschap tijdens de tweede helft van 2012. Een greep uit de vele onderwerpen levert het volgende op:

Internationale handel: Cyprus zal gebruik maken van haar geografische en culturele voordelen om de EU-handelsbetrekkingen met de landen ten zuiden van de Middellandse Zee te verbreden en te verdiepen. Er zal onder meer worden ingezet op vrijhandelsakkoorden met Jordanië, Marokko en Tunesië. Ook een verbetering van de handelingsbetrekkingen met Mercosur landen staat hoog op de agenda.

Buitenlands beleid: Cyprus ziet uitbereiding van de EU als prioriteit, waarbij Kroatië niet als sluitstuk wordt aangemerkt. IJsland wordt genoemd als belangrijke kandidaat, en ook Turkije dient op dezelfde voet als andere kandidaat-lidstaten te worden behandeld. De goede betrekkingen van Cyprus met de landen waarin de Arabische Lente plaatsvond zal worden ingezet om grotere EU-betrokkenheid in democratische ontwikkelingen in deze regio te bewerkstelligen.

Interne markt: Cyprus heeft als kleine lidstaat belang bij de interne markt, en wil dit uitdragen. Prioriteiten zijn het moderniseren van de aanbestedingsregels en het boeken van vooruitgang op het gebied van de erkenning van professionele kwalificaties.

Juridische zaken: Het vergroten van onderling vertrouwen in de rechtssystemen van de lidstaten is een andere prioriteit van het Voorzitterschap. Zo ook het afronden van de onderhandelingen over de Brussel 1 Verordening.

Eenheidsoctrooi: Het Voorzitterschap gaat op zoek naar oplossingen in verband met de terughoudendheid van het Europees Parlement over de wijzigingen die de Raad heeft aangebracht in de overeenkomst over het EU-eenheidsoctrooi.

Over de afronding van het Deense Voorzitterschap, zie hier.

Over de prioriteiten van het Cypriotische Voorzitterschap, zie hier.