Diensten van algemeen belang

Contentverzamelaar

Diensten van algemeen belang

Nu het protocol over diensten van algemeen belang bij het Verdrag van Lissabon het EU-kader heeft vastgelegd, is het tijd voor de implementatie ervan. Dat stelt de Commissie in een mededeling over diensten van algemeen belang. Daarin worden allerlei initiatieven aangekondigd, waaronder een interactieve informatiedienst en een strategie om de kwaliteit van sociale diensten te ondersteunen. Maar geen bindende maatregel om het speelveld voor Commissie en lidstaten af te bakenen in de regels van de interne markt.

De mededeling maakt deel uit van een groter pakket initiatieven van de Commissie over de modernisering van de interne markt. Lees daarover ook het persbericht en het memo met veelgestelde vragen.

Bij de mededeling is een aantal werkdocumenten van de Commissie gevoegd. Deze bevatten een verslag over de voortgang sinds het Witboek van de Commissie uit 2004, een lijst met veelgestelde vragen over staatssteun en over de toepassing van de aanbestedingsregels door sociale diensten van algemeen belang

De mededeling en de werkdocumenten zijn te vinden op de website van het secretariaat-generaal van de Commissie. Daar zijn ook beschikbaar het Witboek uit 2004 en het Groenboek uit 2003.