Dienstenrichtlijn anno 2008

Contentverzamelaar

Dienstenrichtlijn anno 2008
Het is de afgelopen tijd een beetje stil geweest rond de Dienstenrichtlijn, maar dit betekent niet dat het onderwerp niet meer actueel is. Verre van, over 2 jaar dient de richtlijn te zijn geïmplementeerd, en de implementatiewerkzaamheden zijn in volle gang.

Brief minster EZ

Op 13 december 2007 heeft minister Van der Hoeven van EZ een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin wordt stil gestaan bij de implementatie van de Dienstenrichtlijn. De minister gaat kort in op de inhoud, het doel en de verwachte effecten van de Dienstenrichtlijn. Daarnaast schetst zij een beeld van de concrete implementatiewerkzaamheden, zoals:

  • screenen van wet- en regelgeving;
  • vereenvoudiging van procedures;
  • ontwerp en bouw van het Eén-loket.

De implemenatiewetgeving krijgt, aldus de minister, de vorm van 3 wetten, een Dienstenwet, een Aanpassingswet en een Veegwet.

De brief van de minster vindt u hier.

Website EZ

Wist u dat het Ministerie van Economische Zaken een website bijhoudt over de Dienstenrichtlijn? Deze website is onlangs vernieuwd. Hier vindt u meer informatie over onder andere:

  • de betekenis van de Dienstenrichtlijn voor Nederland;
  • relevante documenten;
  • het Eén-loket;
  • antwoorden op veel gestelde vragen.

Klik hier voor de website.

Als u meer wilt weten over de Dienstenrichtlijn kunt u zich ook abonneren op de digitale nieuwsbrief van de Projectgroep Implementatie Dienstenrichtlijn. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief door een e-mail te sturen met daarin uw verzoek naar dienstenrichtlijn@minez.nl.