Digitaal platform voor de Conferentie van Europa gelanceerd

Contentverzamelaar

Digitaal platform voor de Conferentie van Europa gelanceerd

Het gezamenlijke voorzitterschap van de Conferentie van Europa heeft een meertalig digitaal platform gelanceerd, waar alle EU-burgers worden uitgenodigd om mee vorm te geven aan hun eigen toekomst en de toekomst van Europa als geheel. Het platform is beschikbaar in 24 talen en biedt burgers uit de hele Europese Unie de mogelijkheid hun ideeën en visie via online-evenementen te delen en uit te wisselen.

Achtergrond
De Conferentie over de toekomst van Europa is een geheel nieuwe en nog nooit eerder uitgevoerde open en inclusieve oefening van overlegdemocratie. De bedoeling is om mensen uit alle lagen van de bevolking in heel Europa meer zeggenschap te geven over wat zij van de Europese Unie verwachten. De uitkomsten hiervan moeten de input worden voor de toekomstige richting en het toekomstige beleid van de EU.

Het gezamenlijke voorzitterschap van de Conferentie wordt uitgevoerd door (vertegenwoordigers van) het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie. Zij hebben zich ook verbonden om gevolg te geven aan de resultaten van de Conferentie.

Het Platform
Het meertalige digitale platform is volledig interactief en meertalig. De deelnemers kunnen met elkaar in dialoog gaan en hun voorstellen met andere burgers uit alle lidstaten bespreken, in de 24 officiële talen van de EU. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk mensen uit alle lagen van de bevolking via het platform hun toekomst helpen vormgeven.

Het platform is – mede gestoeld op het basisbeginsel van de Conferentie- volledig transparant. Alle bijdragen en resultaten van de evenementen die in het kader van de Conferentie plaatsvinden zullen worden verzameld, geanalyseerd, gemonitord en gepubliceerd. De belangrijkste ideeën en aanbevelingen van het platform zullen worden gebruikt als input voor Europese burgerpanels en plenaire vergaderingen die in het kader van de Conferentie worden georganiseerd. Daar zal erover worden gedebatteerd om de conclusies van de Conferentie te formuleren.

Alle evenementen van de Conferentie die op het platform worden geregistreerd worden zichtbaar op een interactieve kaart. Burgers kunnen deze ook raadplegen en zich online voor een evenement opgeven. De organisatoren kunnen gebruikmaken van een toolkit op het platform om hun initiatieven te helpen organiseren en promoten. Alle deelnemers en evenementen moeten zich houden aan het  Handvest van de Conferentie over de toekomst van Europa . Hierin zijn de regels voor een respectvolle pan-Europese discussiestijl neergelegd.

Het platform wordt georganiseerd rond een aantal kernthema's: de klimaatverandering en het milieu; gezondheid; een sterkere en eerlijkere economie; sociale rechtvaardigheid en banen; de EU in de wereld; waarden en rechten, de rechtsstaat, veiligheid; digitale transformatie; Europese democratie; migratie; onderwijs, cultuur, jongeren en sport. Ook is er ruimte voor thema-overschrijdende en andere onderwerpen (overige ideeën). Op die manier kan iedereen alle onderwerpen die hij belangrijk vindt aan de orde stellen.

Het platform biedt ook informatie over de structuur en de werkzaamheden van de Conferentie. Het platform staat open voor alle EU-burgers en EU-instellingen en -organen, nationale parlementen, nationale en lokale overheden en het maatschappelijk middenveld. De privacy van de gebruikers en de EU-regels voor gegevensbescherming zullen volledig worden geëerbiedigd en nageleefd op het platform.

Meer informatie