Digital Markets Act verplichtingen voortaan van toepassing op aangewezen poortwachters

Contentverzamelaar

Digital Markets Act verplichtingen voortaan van toepassing op aangewezen poortwachters

De Digital Markets Act (DMA) is bedoeld om de digitale markten in de EU beter toegankelijk en eerlijker te maken. De DMA stelt nieuwe regels op voor tien gedefinieerde kernplatformdiensten, zoals zoekmachines, online marktplaatsen, app stores, online reclame en messaging, en geeft nieuwe rechten aan Europese bedrijven en eindgebruikers.

Per 7 maart 2024 zijn de verplichtingen van de Digital Markets Act (DMA; verordening 2022/1925) (zie ook dit ECER-bericht) ook volledig van toepassing op de in september 2023 door de Europese Commissie aangewezen zes gatekeepers/poortwachters (Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft en ByteDance) (zie persbericht Commissie).

In de EU gevestigde zakelijke gebruikers die voor het bereiken van hun klanten afhankelijk zijn van diensten van de zes poortwachters, krijgen per 7 maart nieuwe mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld:

- Profiteren van een eerlijke behandeling en een gelijk speelveld bij concurrentie met gatekeepersdiensten op hun platforms;

- Interoperabiliteit aanvragen met de diensten van gatekeepers om nieuwe innovatieve diensten aan te bieden;

- Hun apps verkopen via andere kanalen dan de app stores van de gatekeeper;

- Toegang krijgen tot gegevens die door hun activiteiten op de platformen van gatekeepers worden gegenereerd;

- Aanbiedingen promoten en contracten afsluiten met klanten buiten het platform van de gatekeeper.

Eindgebruikers zullen profiteren van meer keuze en innovatie in de digitale ruimte in Europa. Zo kunnen zij bijvoorbeeld:

- Hun macht om te kunnen kiezen terugkrijgen en niet worden opgesloten in de standaardkeuzes van de gatekeepers, bijvoorbeeld door te kiezen voor alternatieve app stores en diensten, dan die worden aangeboden door de gatekeepers;

- Meer controle krijgen over hun gegevens door te kunnen beslissen of de gatekeeper hun accounts kan koppelen en zo hun persoonlijke gegevens kan traceren en combineren tussen verschillende diensten;

- Gemakkelijk gegevens verkrijgen, overdragen en gebruiken van de ene dienst of app naar de andere, zodat er naadloos back-ups van gegevens kunnen worden gemaakt en tussen verschillende diensten kan worden gewisseld;

- Alternatieve elektronische identificatie of in-app betalingsdiensten gebruiken. 

Gatekeepers zijn al voor de deadline begonnen met het testen van maatregelen om aan de DMA te voldoen, wat feedback van derden opleverde. Vanaf 7 maart moeten de poortwachters hun effectieve naleving van de DMA ook bewijzen en de genomen maatregelen uiteenzetten in nalevingsrapporten. De openbare versie van deze verslagen is toegankelijk op de speciale DMA-webpagina van de Commissie. De aangewezen gatekeepers moeten ook een onafhankelijk gecontroleerde beschrijving van de gebruikte technieken voor het opstellen van consumentenprofielen bij de Commissie indienen, samen met een niet-vertrouwelijke versie van het verslag.

De Commissie zal nu de nalevingsverslagen gaan analyseren en beoordelen of de uitgevoerde maatregelen effectief zijn in het bereiken van de doelstellingen van de relevante verplichtingen krachtens de DMA. De beoordeling van de Commissie zal ook worden gebaseerd op de inbreng van belanghebbenden, onder meer in het kader van nalevingsworkshops die worden gehouden, waar poortwachters worden uitgenodigd hun oplossingen te presenteren.

De Commissie zal wanneer nodig formele handhavingsmaatregelen nemen, waarbij zij gebruik zal maken van alle instrumenten die zij tot haar beschikking heeft om de DMA volledig te handhaven. Als de Commissie een inbreuk op de naleving van de DMA vermoedt, zal zij de geëigende procedures en onderzoek kunnen opstarten.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Digitalisering