Downloaden uit illegale bron niet toegestaan

Contentverzamelaar

Downloaden uit illegale bron niet toegestaan

Downloaden uit illegale bron is niet toegestaan binnen de Nederlandse thuiskopieregeling. Een bron is illegaal als een werk wordt verspreid zonder toestemming van de auteursrechthebbende. De Nederlandse wet moet als gevolg van de hofuitspraak zo worden uitgelegd dat zij alleen ziet op kopieën die zijn gemaakt uit geoorloofde bron. Dat blijkt het een arrest van het EU-Hof in de Nederlandse zaak ACI Adam.

Het gaat om het arrest van het EU-Hof van 8 april 2014 in de zaak C-435/12 ACI Adam.

In de Nederlandse wetgeving is het zo geregeld dat geen inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht als reproducties worden gemaakt voor niet-commercieel/thuisgebruik (artikel 16c van de Auteurswet), ook wel de ‘thuiskopieregeling’ genoemd. Het EU-recht staat een dergelijke regeling expliciet toe (artikel 5, lid 2, onder b van richtlijn 2001/29).

Nederland schaarde onder de uitzondering ook reproducties uit illegale bron. Met ‘illegale bron’ wordt bedoeld werken die zonder toestemming van de auteursrechthebbende worden verspreid (in het geval van uploaden en downloaden gaat dat via het internet). Nederland maakte geen onderscheid tussen het thuis reproduceren uit legale bron en uit illegale bron.

Dit is volgens het EU-Hof niet toegestaan. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen downloaden uit legale bron en illegale bron. Staatsecretaris Teeven heeft aangegeven binnen twee weken in een brief aan de Tweede Kamer uitgebreider te reageren op het arrest.