Duitse gemeenten moeten pensioenspaarregelingen Europees aanbesteden

Contentverzamelaar

Duitse gemeenten moeten pensioenspaarregelingen Europees aanbesteden

De EU-aanbestedingsrichtlijn is van toepassing op de Duitse gemeentelijke spaarregelingen voor aanvullend pensioen van overheidspersoneel. Die moeten daarom Europees worden aanbesteed. Dat de fondsen en uitvoerders van deze bedrijfspensioenregelingen door sociale partners zijn aangewezen in een CAO is niet van belang. Tot die uitspraak komt het EU-Hof van Justitie in een inbreukzaak van de Europese Commissie tegen Duitsland.

In deze zaak is de Commissie van mening dat Duitsland de verplichtingen die voorvloeien uit de aanbestedingsrichtlijnen voor overheidsopdrachten (richtlijn 92/50 t/m 31 januari 2006 en richtlijn 2004/18 vanaf die datum) niet is nagekomen en inbreuk heeft gemaakt op de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten.

In het kort verwijt de Commissie Duitsland dat een aantal gemeentelijke overheden in een CAO met de werknemers bedrijfspensioenovereenkomsten heeft gegund aan een aantal organen en ondernemingen, zonder aanbestedingsprocedure op Europees niveau. Dit had wel moeten gebeuren volgens de Commissie.

Het Hof oordeelt dat het grondrecht op collectieve onderhandeling en het sociale doel van een CAO niet automatisch betekenen dat de Duitse gemeenten zich kunnen onttrekken aan de aanbestedingsverplichtingen die voortvloeien uit de richtlijnen. Dat de gunning van de pensioenverlening voortvloeit uit een CAO heeft op zichzelf niet tot gevolg dat deze buiten de werkingssfeer van de aanbestedingsrichtlijnen vallen.

Het Hof is van mening dat de Duitse gemeenten met een aanbestedingsprocedure genoeg waarborgen kunnen inbouwen om de pensioenregelingen onder te brengen bij een ervaren en financieel solide orgaan en een procedure te volgen waarbij de werknemers voldoende betrokken worden.