ECER-bijeenkomst Besluiten en besluitvorming in het Verdrag van Lissabon

Contentverzamelaar

ECER-bijeenkomst Besluiten en besluitvorming in het Verdrag van Lissabon

Op 8 december 2009 heeft Marianne de Jong, juridisch adviseur bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU een lezing gegeven over wetgevingshandelingen, andere handelingen, keuze tussen instrumenten, delegatie van wetgeving, uitvoeringswetgeving (comitologie) en vaststellingsprocedures onder het Verdrag van Lissabon. De bijeenkomst was drukbezocht. Haar powerpointpresentatie is gepubliceerd op de ECER-website.
Links in beeld vindt u een link naar de powerpointpresentatie van Marianne de Jong.