ECER bijeenkomst: De belofte van Lissabon, 10 jaar later

Contentverzamelaar

ECER bijeenkomst: De belofte van Lissabon, 10 jaar later

28 nov

ECER bijeenkomst: De belofte van Lissabon, 10 jaar later

Activiteitendata
Grote Zaal van het conferentiecentrum van Minsterie van Buitenlandse Zaken, Rijnstraat 8, Den Haag

Tal van wijzigingen en vernieuwingen zijn met het Verdrag van Lissabon doorgevoerd. Zo is het Handvest voor de grondrechten juridisch bindend geworden, is een catalogus van EU-bevoegdheden opgenomen die nauw zijn afgebakend, heeft het Europees Parlement een sterkere rol gekregen, is de rechtsmacht van het EU-Hof uitgebreid en zijn de functie van Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid (HV) en de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) gecreëerd. Voor het eerst is in het Verdrag ook voorzien in de mogelijkheid voor een lidstaat om zich uit de EU terug te trekken.

Na 10 jaar is het tijd om de balans op te maken: wat heeft het EU-Handvest opgeleverd, wat heeft het Europees Parlement met haar bevoegdheden gedaan, zijn de EU-bevoegdheden wel zo duidelijk, wat is nog de rol van de lidstaten en wat hebben de HV en EDEO toegevoegd?

Op 28 november in de middag zullen juristen en diplomaten op het Ministerie van Buitenlandse Zaken vanuit hun ervaringen met de theorie en de praktijk in de afgelopen 10 jaar de ontwikkelingen sinds het inwerkingtreden van het Verdrag van Lissabon bespreken op vier thema’s.  

Programma

 

ECER bijeenkomst: De belofte van Lissabon, 10 jaar later

Programma

13.30 - 13.45            Inloop

13.45 - 14.00               Opening

                                      Jan van der Loo –

                                Directeur Juridische Zaken, ministerie van Buitenlandse Zaken

14.00 - 14.40           De nieuwe rol van het Europees Parlement

Job van den Berg

PVEU - hoofd relaties met het Europees parlement

14:45 – 15:25           Het EU-handvest

Prof. dr Jurian Langer

Hoofd procesvoering Nederlandse regering bij het EU-Hof, ministerie van Buitenlandse Zaken en bijzonder hoogleraar Europees recht RUG

15.25 - 15.45             Pauze

15.45 - 16.25            Europese defensiesamenwerking

            Jean-Pierre van Aubel

            voorzitter Political - Military Group (PMG) EDEO

            Laurien Sillevis

  Defensieraad PVEU

16:30 – 17:10             De rechtsstaat

 Hanneke Luijendijk &

 Hoofd juridische en institutionele zaken, PVEU

 Laura van Heijningen

 Juridisch adviseur, ministerie  van Buitenlandse Zaken

 directie juridische zaken-Europees Recht

17:10 – 17:30              Afsluiting  en aansluitend borrel

 

U kunt zich aanmelden via djz-ecer@minbuza.nl