ECER bijeenkomst: De belofte van Lissabon, 10 jaar later

Contentverzamelaar

ECER bijeenkomst: De belofte van Lissabon, 10 jaar later

Op donderdag 28 november in de middag organiseert het ECER een grote thema bijeenkomst over de stand van zaken na 10 jaar ervaring met het Verdrag van Lissabon. Het is op 1 december 2019 precies 10 jaar geleden dat het Verdrag van Lissabon in werking is getreden. Het Verdrag omvatte tal van soms veelbelovende vernieuwingen en wijzigingen. Wat heeft 10 jaar praktijkervaring en rechtsontwikkeling met het Verdrag opgeleverd? Aan de hand van vier thema’s zal op de bijeenkomst daar aandacht aan worden besteed.

Tal van wijzigingen en vernieuwingen zijn met het Verdrag van Lissabon doorgevoerd. Zo is het Handvest voor de grondrechten juridisch bindend geworden, is een catalogus van EU-bevoegdheden opgenomen die nauw zijn afgebakend, heeft het Europees Parlement een sterkere rol gekregen, is de rechtsmacht van het EU-Hof uitgebreid en zijn de functie van Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid (HV) en de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) gecreëerd. Voor het eerst is in het Verdrag ook voorzien in de mogelijkheid voor een lidstaat om zich uit de EU terug te trekken.

Na 10 jaar is het tijd om de balans op te maken: wat heeft het EU-Handvest opgeleverd, wat heeft het Europees Parlement met haar bevoegdheden gedaan, zijn de EU-bevoegdheden wel zo duidelijk, wat is nog de rol van de lidstaten en wat hebben de HV en EDEO toegevoegd?

Op 28 november in de middag zullen juristen en diplomaten op het Ministerie van Buitenlandse vanuit hun ervaringen met de theorie en de praktijk in de afgelopen 10 jaar de ontwikkelingen sinds het inwerkingtreden van het Verdrag van Lissabon bespreken op vier thema’s:

  • de nieuwe rol van het Europees Parlement;

  • het EU-Handvest;

  • de Rechtsstaat en

  • Europese Defensiesamenwerking (PESCO).

De bijeenkomst begint om 13.45 uur en zal aan het eind van de middag worden afgesloten met een borrel.

U kunt zich aanmelden via djz-ecer@minbuza.nl

Het uitgebreide programma, met exacte tijden, locatie en sprekers zal zo snel mogelijk op de ECER site in de Agenda verschijnen.