ECER-bijeenkomst Ongeldigverklaring Dataretentierichtlijn

Contentverzamelaar

ECER-bijeenkomst Ongeldigverklaring Dataretentierichtlijn

Op dinsdagmiddag 10 juni organiseert het ECER een discussiebijeenkomst voor de Haagse ministeries over de ongeldigverklaring door het EU-Hof van de dataretentierichtlijn. Deze ongeldigverklaring doet allerlei vragen rijzen over de geldigheid van de nationale uitvoeringswetgeving in de lidstaten, de voortgezette toepassing ervan, en de eventuele reparatiemogelijkheden op EU-niveau en in nationaal verband. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Het gaat om het arrest van 8 april 2014 van het EU-Hof in de gevoegde zaken C-293/12 en C-594/12 Digital Rights Ireland en Seitlinger. Lees hier het eerdere ECER-bericht.

Het gebeurt niet vaak dat een complete richtlijn in zijn geheel ongeldig wordt verklaard. Soms moet een onderdeel buiten toepassing worden gelaten, soms moet een rechtsgrondslag worden gewijzigd. Deze ongeldigverklaring doet allerlei vragen rijzen over de geldigheid van de nationale uitvoeringswetgeving in de lidstaten, de voortgezette toepassing ervan, en de eventuele reparatiemogelijkheden op EU-niveau en in nationaal verband.

Sprekers zullen zijn

  • Luut Mol Lous, Ministerie van Veiligheid en Justitie,
  • Hielke Hijmans, Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming,
  • Thomas Vandamme, Universiteit van Amsterdam

Het seminar vindt plaats op dinsdag 10 juni 2014, van 15:00-17:00 uur in het ministerie van Buitenlandse Zaken. Koffie en thee staan klaar vanaf 14:30 uur. Na afloop napraten met een drankje en een hapje.

Deelname staat alleen open voor belangstellenden uit de ministeries.

Aanmelden kan op djz-ecer@minbuza.nl. U ontvangt een bevestiging van uw deelname.