ECER-cursus: Europees recht op internet

Contentverzamelaar

ECER-cursus: Europees recht op internet

Waar vind ik alle maatregelen op basis van een bepaalde verdragsbepaling? Welke rechtspraak van het Hof is beschikbaar over deze richtlijnbepaling? Wat is de stand van zaken in mijn dossier in Brussel? Het ECER organiseert op 22 oktober wederom de populaire cursus ‘Europees recht op internet: wegwijs met het ECER’. In deze interactieve cursus leren de deelnemers snel informatie over Europees recht te vinden met behulp van de vele informatiebronnen op internet. Ambtenaren van de ministeries hebben voorrang. U kunt zich nu aanmelden.

Waar vind ik het voorstel van de Commissie? Wat is de stand van zaken in mijn dossier in Brussel? Wie houden zich bij de ministeries bezig met het vrij verkeer van personen? Of met het mededingingsrecht? En waar staat het rapport van de ICER over de Eurowob? Waar vind ik Europese rechtspraak over terroristen en de bevriezing van tegoeden? Waar vind ik alle maatregelen op basis van een bepaalde verdragsbepaling? Welke rechtspraak van het Hof is beschikbaar over deze richtlijnbepaling? Is er literatuur over deze Hof-uitspraak? Welke andere besluiten zijn over dit onderwerp vastgesteld?

Op al deze vragen, en veel meer, is het antwoord te vinden op openbare en besloten gedeelten van het internet. Maar waar precies? Om u te helpen uw weg te vinden in het doolhof van informatie biedt het ECER u een interactieve cursus aan: zoeken op internet naar de bronnen van het Europees recht.

Europees recht op internet: Wegwijs met het ECER
Een interactieve cursus

Programma
De opzet van de cursus is interactief: uitleg over websites en het vinden van informatie door middel van zoekopdrachten.

Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de volgende websites:
• Eur-lex
• Curia (jurisprudentie)
• Prelex
• Oeil
• Websites van de Raad, de Commissie en het Europees Parlement
• EU-Extranet
• ECER website.

Na afloop van de cursus krijgt u een handleiding over de diverse websites mee.

Datum en tijdstip

Dinsdag 22 oktober van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Locatie
Zaal 1D82

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bezuidenhoutseweg 67
Den Haag

Deelnemers
Het maximale aantal deelnemers is beperkt tot 15. Inschrijvingen die binnenkomen als het maximale aantal deelnemers is bereikt worden op de reservelijst geplaatst.

Aanmelden
De cursus is uitsluitend bedoeld voor medewerkers van de Haagse departementen. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar djz-ecer@minbuza.nl. Vermeld a.u.b. de volgende gegevens:
- Uw naam
- Uw functie
- De organisatie waar u werkzaam bent
- Uw e-mailadres.

Kosten
Deelname is gratis.