ECER-lunchlezing: ‘De invloed van de nieuwe lidstaten op het Europese recht’

Contentverzamelaar

ECER-lunchlezing: ‘De invloed van de nieuwe lidstaten op het Europese recht’

De val van de Berlijnse muur maakte de toetreding mogelijk van nieuwe lidstaten tot de EU met dezelfde Europese traditie, maar een andere geschiedenis. De nieuwe lidstaten draaien alweer een tijd mee in Brussel. Het is een goed moment om te bekijken of zij een eigen kijk op het Europese recht meebrengen en wat hun invloed is op de ontwikkeling van de Europese rechtsorde. Het ECER organiseert over dit interessante thema een lunchlezing.

 • Welke juridische visie brengen deze nieuwe lidstaten mee als ze aan de Brusselse onderhandelingstafel zitten of in de rechtszaal van het Hof van Justitie?
 • Met welke specifieke juridische kwesties moeten de onderhandelaars van de oude lidstaten rekening houden?
 • Wat mogen we verwachten van verwijzende rechters in deze lidstaten? Hoe gaan zij om met hun bevoegdheid tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof en hoe zetten zij de antwoorden van het Hof om in hun nationale rechtspraak?


  Het ECER organiseert over dit interessante thema een lunchlezing met als spreker:

  Maciej Szpunar

  voorheen agent van Polen bij het Hof van Justitie van de EU, en thans ambtelijk staatssecretaris van het Poolse Bureau van het Comité voor Europese Integratie,

  Als gespreksleider zal optreden Ian de Jong, Directeur- Generaal Europese Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De lezing zal in het Engels plaatsvinden.

  Datum: 26 november 2009

  Locatie: Oude Perszaal (00 C 33) , Ministerie van Buitenlandse Zaken, Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag.

  Tijd: 12:30 – 13:30 uur. Vanaf 12:00 uur broodjeslunch buiten de zaal.

  U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar djz-ecer@minbuza.nl


(foto: Audiovisuele Dienst van de Europese Commissie)