ECER-lunchlezing over het arrest van het EU-Hof inzake de wettigheid van de MFK-Verordening

Contentverzamelaar

ECER-lunchlezing over het arrest van het EU-Hof inzake de wettigheid van de MFK-Verordening

10 mrt

ECER-lunchlezing over het arrest van het EU-Hof inzake de wettigheid van de MFK-Verordening

Activiteitendata
Online

Het ECER organiseert op donderdag 10 maart 2022 tussen 12.00 en 13.00 uur een digitale lunchlezing waarin het arrest van het EU-Hof van 16 februari 2022 (C-156/21 en C-157/21) over de door Hongarije en Polen ingestelde beroepen tot nietigverklaring van de MFK-rechtstaatverordening uitvoerig zal worden besproken.

Zie voor meer informatie over het programma, de sprekers en inschrijving de ECER-site/ Activiteiten/ Seminars 2022