ECER seminar drukbezocht

Contentverzamelaar

ECER seminar drukbezocht

Ruim 110 deelnemers woonden op 22 maart in het stijlvolle SER-gebouw het seminar bij over mededingingsvalkuilen voor de overheid bij het ontwerpen van beleid en regelgeving. Een succesvol samenwerkingsproject met Europa Decentraal en het Kenniscentrum wetgeving.

De aftrap werd gedaan door Bart Hessel (Universiteit Utrecht) met een overzicht van de valkuilen voor overheden als zij optreden als overheid en van overheden als zij optreden als onderneming. Daarna gaf Frank Vreedenburgh (ministerie van EZ) een uiteenzetting over de checklist ter vermijding van de valkuilen die is ontwikkeld door de Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER). Vervolgens illustreerde Berend Jan Drijber (Landsadvocaat-Pels Rijcken) de procesrisico's aan de hand van een aantal praktijksituaties. Tot slot kreeg de zaal onder leiding van dagvoorzitter Paul van Dijk (NMa) ruim baan voor vragen aan het panel. De levendige interactie met het panel en de verhoudingsgewijs grote opkomst van vertegenwoordigers van de decentrale overheden maken dat de middag zeker geslaagd kan worden genoemd. Aan de opdracht om de bekendheid met de ICER-checklist bij de centrale en decentrale overheid te stimuleren is door de samenwerkende organisaties ruimschoots voldaan.

Aansluitend vond een receptie plaats waar gastheer Pieter Jan Wolthers (ministerie van BZ) met persoonlijke invalshoeken het 50-jarig jubileum van de Europese Gemeenschappen herdacht.

De stukken voor het seminar vindt u hieronder.

[[ ICER-checklist mededinging]]
Powerpoint presentatie Bart Hessel
Artikel Bart Hessel in Gemeentestem
[[Powerpoint presentatie Frank Vreedenburgh]]