ECER-seminar: Extern optreden van de EU en internationaal recht

Contentverzamelaar

ECER-seminar: Extern optreden van de EU en internationaal recht

Op donderdag 6 november organiseert het ECER een seminar over de internationaalrechtelijke kaders van het extern optreden van de EU. Hierover heeft de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) onlangs een advies uitgebracht. Aan de orde komen onder meer de internationaalrechtelijke kwalificatie van de EU, de volkenrechtelijke implicaties van de bevoegdheidsverdeling binnen de EU en vertegenwoordiging en woordvoering in internationale organisaties. U kunt zich nu aanmelden.

Het gaat om advies nr. 24 van de CAVV inzake Extern Optreden van de Europese Unie en Internationaal Recht van mei 2014. Lees hier het volledige advies.

Van de CAVV zullen deelnemen Wouter Werner (voorzitter), Kiki Brölmann, Pieter Jan Kuijper, Hans Lammers en Ramses Wessel.

Als respondenten op het advies zullen deelnemen Steven Blockmans (Centre for European Policy Studies) en Frederik Naert (Juridische Dienst van de Raad).

Het seminar vindt plaats van 15.00 tot 17.00 uur, in het ministerie van Buitenlandse Zaken (Max van der Stoelzaal).

Het programma ziet er als volgt uit:

14:30 uur      Inloop met koffie en thee

15:00 uur      Opening

15:10 uur      Presentatie van het advies door de voorzitter en leden van de CAVV:

Introductie: snijvlakken van internationaal recht en Europees recht - Kiki Brölmann

De EU als portal – Ramses Wessel

De juridische aard van bevoegdheidsverklaringen – Hans Lammers

Veronderstelde kennis EU bij derden – Pieter Jan Kuijper

15:45 uur      Reactie Steven Blockmans

16:00 uur      Reactie Frederik Naert

16:15 uur      Discussie

17:00 uur      Afsluiting, aansluitend een drankje en een hapje

U kunt zich aanmelden voor het seminar door een e-mail te sturen naar djz-ecer@minbuza.nl. Het seminar staat open voor alle belangstellenden, maar deelnemers vanuit de Haagse departementen hebben voorrang.

U ontvangt een bevestiging van deelname.