Een nieuwe BNC leidraad

Contentverzamelaar

Een nieuwe BNC leidraad

Het is in de BNC-vergadering al met taart met muisjes gevierd: de vaststelling van de nieuwe BNC leidraad. Niet alleen is de leidraad herzien, er is nu ook een toelichting bij het invullen van fiche sjablonen. Daarnaast is het aantal sjablonen uitgebreid van 2 naar 3.

Met de vaststelling van de herziene BNC leidraad is een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. Aan de bestaande 2 fiche sjablonen (fiche sjabloon wet- en regelgeving en fiche sjabloon groot voorstel) is een derde sjabloon toegevoegd: fiche sjabloon mededeling;
  2. Naast de leidraad kunnen de experts gebruik maken van een toelichting bij het invullen van de fiche sjablonen;
  3. De volgorde van de vragen in de verschillende sjablonen is gewijzigd;
  4. Naast een functionele (objectieve) juridische subsidiariteits- en proportionaliteitstoets is er nu ruimte voor een meer (subjectief) politiek Nederlands oordeel;
  5. Het aantal vragen is in het fiche sjabloon wet- en regelgeving uitgebreid: zo moet onder meer aandacht worden besteed aan zaken als bevoegdheid van de EG/EU en de zogeheten horizonclausules.