Een onbetaalde electriciteitsrekening en de voorrang van het EU-recht

Contentverzamelaar

Een onbetaalde electriciteitsrekening en de voorrang van het EU-recht

Wat dreef Flaminio Costa ertoe om zijn elektriciteitsleverancier aan te klagen voor een rekening van zo’n twintig euro? Hoewel ‘Costa – ENEL’ het uitgangspunt is voor de meeste beschouwingen over de voorrang van het EU-recht, is het verhaal van die rechtszaak nog relatief onbekend. In een leuke longread wordt een onderbelichte kant van deze zaak uit de doeken gedaan.

Waarom heeft de rechtbank voor kleine vorderingen van Milaan besloten om zowel het Italiaanse Constitutionele Hof als het EU-Hof te betrekken bij een kruimelzaak over 1.925 Italiaanse lire (ongeveer 22 euro in 2019)? Waarom hebben deze twee rechtbanken uitspraken gedaan die in tegengestelde richting gaan? Hoe is de rechtszaak geëindigd toen ze terugkwam bij de Milanese rechtbank voor kleine vorderingen? Op basis van eerder niet openbaar gemaakte gerechtelijke documenten en interviews met enkele van de betrokken actoren werpt auteur Amadeo Arena licht op de minder bekende aspecten van de rechtszaak tussen Costa en ENEL, tegen de achtergrond van de nationalisatie van de elektriciteit in Italië op het hoogtepunt van de Koude Oorlog en op de bijdrage van die rechtszaak en van de "architect" ervan, Gian Galeazzo Stendardi, aan de ontwikkeling van de doctrine van de voorrang van het EU-recht.