Eerste arrest van EU-Hof over dienstenrichtlijn

Contentverzamelaar

Eerste arrest van EU-Hof over dienstenrichtlijn

Frankrijk mag accountants niet verbieden actief op zoek te gaan naar klanten. Dat staat in het eerste arrest dat het EU-Hof heeft gewezen over de dienstenrichtlijn (2006/123). Volgens de Fransen kan dat afbreuk doet aan de onafhankelijkheid van de beoefenaars van dat beroep. Het Hof is het daar echter niet mee eens. Zo’n verbod kan het dienstverleners uit andere lidstaten onmogelijk maken de Franse markt voor accountancy binnen te komen.

Het gaat om het arrest in de zaak Société fiduciaire nationale (C-119/09).

In Frankrijk bestaat een gedragscode voor accountants met daarin een algemeen en absoluut verbod op het actief werven van cliënten. De accountant moet zich onthouden van ieder ongevraagd contact dat zou kunnen worden beschouwd als klantenwerving of als een concreet aanbod van commerciële diensten.

De zaak gaat om de uitleg van artikel 24 van de dienstenrichtlijn over commerciële communicatie van gereglementeerde beroepen. Volgens deze bepaling moeten de lidstaten een algeheel verbod op commerciële communicatie van gereglementeerde beroepen schrappen.

Dit artikel heeft volgens het EU-Hof tot doel de belangen van de consumenten te beschermen door de kwaliteit van de diensten van beoefenaars van gereglementeerde beroepen op de interne markt te verbeteren. Het Hof acht het Franse verbod in strijd met de dienstenrichtlijn. Volgens het Hof kan deze regeling immers eerder beroepsbeoefenaars uit andere lidstaten treffen, door hun een doeltreffend middel tot penetratie van de betrokken nationale markt te ontnemen.